Pilot sparkas efter lågflygning

Flög Herculesplan mindre än fem meter ovanför huvudet på fallskärmsjägare

NYHETER

Det var i maj förra året som befälhavaren ombord på ett Herculesplan ville tacka gänget för en bra övning.

Han blåste nästan håret av fallskärmsjägarna på marken.

Nu tvingas befälhavaren lämna jobbet som pilot.

Piloten var flygsäkerhetsofficer och extra utbildad i riksanalyser och det regelverk som gäller inom flygvapnet.

Idag fick mannen sparken från jobbet som pilot i Flygvapnet, efter beslut av flygvapeninspektören Jan Andersson.

– Flygvapeninspektören har inte längre förtroende för befälhavaren, säger Johan Svetoft, central flygchef vid Försvaret.

30 ton tungt

Piloten flög ett 30 ton tungt Tp 84 Herculesplan i 350 kilometer i timmen bara några meter ovanför huvudet på gruppen från Fallskärmsjägarskolan vid flygfältet i Flugebyn utanför Karlsborg.

Manövern var tidigare både accepterad och godkänd och händelsen filmades också, för Fallskärmsjägarskolans räkning.

Men när andra befäl såg filmen inleddes en utredning och piloten har varit avstängd sedan dess.

Tillåtet tidigare

– Före 1990 var flygningar på lägsta höjd i stort sett allmänt accepterade på alla nivåer inom flygvapnet. Ofta gjordes sådana flygningar i samband med avslutning efter en vecka på krigsbas då man ville tacka av kompaniet eller i samband med flyguppvisningar och liknande, säger Svetoft.

Men inte nu längre. Idag är lägsta tillåtna flyghöjd för Herculesplanet 30 meter och då bara under vissa omständigheter.

Piloten kommer att få andra arbetsuppgifter inom Försvaret.

Vilka är inte klart ännu.