Språkrören ändrar sig om EU-utträde

”EU har tagit tag i klimatfrågan på ett helt annat sätt än tidigare”

NYHETER

Miljöpartiets språkrör Maria Wetterstrand och Peter Eriksson vill slopa kravet på att Sverige ska lämna EU.

EU:s klimatarbete och utvidgningen har fått dem att ändra uppfattning.

Vid partiets kongress i slutet av maj avgörs om de får gehör för omsvängningen.

Wetterstrand valde att gå ut med sin ändrade inställning i partiets interna tidning på onsdagen.

– Jag kan inte halvhjärtat försvara en linje som jag inte längre tror på.

Tyngre skäl för

Omsvängningen har kommit gradvis, berättar hon.

– Jag tycker fortfarande det finns relevanta skäl mot, men det har tillkommit andra som gör att det väger över för, säger hon och nämner klimatfrågan och utvidgningen.

– EU har tagit tag i klimatfrågan på ett helt annat sätt än tidigare och det är bråttom. EU har instrumenten och är berett att använda dem, säger hon.

Utan en gemensam EU-linje med en gemensam lägsta-nivå finns risk för en miljödumpning, där länderna drar ner varandras ambitioner, tror hon.

Därtill kommer enligt Wetterstrand att EU med utvidgningen till 27 länder inte längre kan kallas en rikemansklubb och att det blir svårare att centralisera beslut.

Stöd från Eriksson

Hon får stöd av det manliga språkröret Peter Eriksson. Enda skillnaden enligt Eriksson är att Wetterstrand mer personligt och akut ville gå ut med sin uppfattning.

– Men jag anser också att det är dags att ompröva partiets hållning till EU, säger han.

Eriksson har föreslagit och fått stöd av en majoritet i partistyrelsen för att en medlemsomröstning ska hållas.

– Vi har fått en massa nya medlemmar och det är inte säkert att de tycker på samma sätt som vi har gjort tidigare. Vi vet att flera av våra väljare har en mer positiv attityd, säger han.

Kompakt motstånd

Men utgången vid kongressen är oviss. Vid tidigare kongresser har en förkrossande majoritet på 85–90 procent slutit upp bakom partilinjen och det finns fortfarande ett motstånd bland annat från EU-parlamentarikern Carl Schlyter och riksdagsledamoten Ulf Holm, ledamot i EU-nämnden.

Holm tror att det kommer att bli jämnare denna gång, men likväl en seger för nej-sidan.

– I klimatfrågan finns inga beslut bara önsketänkande, säger Holm, som kan tänka sig en medlemsomröstning men inte före parlaments- och riksdagsvalen 2009 och 2010.

Både Schlyter och Holm tycker att EU utvecklas i helt fel riktning mot ökad överstatlighet och de tycker att språkrörens utspel kommer vid en mycket olämplig tidpunkt.

Otänkbart för regering

Språkrörens ändrade uppfattning välkomnas av socialdemokraternas partiledare Mona Sahlin.

– Det är en väldigt positiv utveckling, säger hon.

Vänsterpartiet däremot står fast vid att medlemskapet ska sägas upp och EU upplösas. Det finns ingen anledning att ompröva det, tvärtom, säger Lars Ohly.

Inget av de tre partierna ser EU-frågan som avgörande för samarbetet.

– Nej, eftersom det är otänkbart att det i en regeringsdeklaration skulle stå något annat än att vi är medlemmar och ska utnyttja medlemskapet fullt ut, säger Sahlin.

FAKTA

Miljöpartiet och EU

Partiets hittillsvarande linje är att:

Sverige ska lämna EU.

Det behövs en annan form av samarbete inom Europa som omfattar hela Europa.

Partiets kongress 23–25 maj avgör om partiet ska ändra uppfattning. Tidigare kongresser har sagt nej.

Lillemor Idling/TT