Scan kritiseras för bristande hygien

Riskerar böter om inte felen åtgärdas

NYHETER

Scan måste förbättra hygienen i slakteriet i Linköping.

Annars riskerar företaget böter på 75.000 kronor i månaden.

Foto: Per Groth
Hygien på slakteri kritiseras Scan måste förbättra hygienen på slakteriet i Linköping. (Arkivbild).

Skärbrädorna och uppläggningsytorna är så slitna att de är svåra att rengöra.

”Företagets rutin för kontroll och åtgärd av slitage på skärbrädor var inte effektiv", konstaterar den officielle veterinären i sin rapport.

På grund av bristerna förelägger Livsmedelsverket Scan att förbättra hygienen i sitt slakteri i Linköping. Om företaget inte åtgärdar felen väntar böter på 75.000 kronor i månaden från och med 1 april.

– Man kan säga att vitesföreläggandet handlar om att vi inte tillräckligt bra har kunnat dokumentera vad vi gör, säger Kvalitetschef- och miljöchef Pia Larsson till aftonbladet.se.

Konstant slitage

Hon uppger att kritiken rör ytor som ofta slits och att man självklart har ett underhållssystem, även om det kritiserats.

– Vi kan inte visa när vi har slipat skärbrädor, rengjort transportband och liknande. Det handlar om huvudsakligen om det.

Var har ni gjort för att förbättra situationen?

– Nu har vi satt in vår centrala kvalitetsavdelning som tillsammans med slakteriet i Linköping ordnar dokumentation, märker upp banden så att man tydligt ser när underhåll har skett så vi kan inspektera själva och bedöma skicket.

Det nya systemet väntas vara klart i mars.

Personlig hygien

Även den personliga hygienen hos delar av personalen på slakteriet i Linköping har tidigare kritiserats av Livsmedelsverket, eftersom det har saknats rutiner för hur arbetskläderna som teknisk personal och städare ska rengöra sina arbetskläder.

”Att livsmedelsföretagaren har rutiner för att säkerställa att livsmedel inte förorenas, eller på annat sätt påverkas menligt, är angeläget eftersom det annars kan innebära oacceptabla risker för människors hälsa”, skriver Torbjörn Axelsson som är regionchef vid Livsmedelsverket i ett följebrev till Scan.

– Det måste handla om tidigare kritik för det finns inte med i beslutet. Det måste redan ha åtgärdats, annars hade det funnits med nu, säger Pia Larsson.

Vad anser du om kvaliteten och hygienen i det aktuella slakteriet?

– Naturligtvis tycker jag att vi producerar bra och rena livsmedel.