”Jag röstar ja för freden, toleransen och demokratin”

Ja-sägaren Mauricio Rojas (fp) chattar om euron

NYHETER

Henrik säger: Tror du att justering av skatter och offentliga utgifter är ett lika effektivt instrument för att snabbt stabilisera en ekonomi?

Mauricio Rojas säger: Det är inte bara lika effektivt utan mycket bättre eftersom vi på det viset kan angripa de verkliga orsakerna till våra problem.

johan säger: Jag jobbar i Finland, där euro redan finns och anser att Sverige bör ansluta sig snarast. Jag driver restaurang och hotell och har endast positivt att säga om valutan, speciellt när det kommer gäster från övriga Europa. Inga växlingsproblem eller svårigheter med att förstå våra priser. Anser att svenska folket skall skärpa sej och rösta ja. Är man med i unionen så skall man följas åt hela vägen, inte delvis, då faller tanken med en Union åt sidan!

Mauricio Rojas säger: Det tycker jag också!

mauro säger: Vad säger du om räntevapnet - är det okej att vi förlorar vårt bästa medel att parera en svag konjunktur?

Mauricio Rojas säger: Det är inte alls vårt bästa vapnet utan det som har gjort oss fattigare och fattigare. Vi måste lösa våra problem på riktigt och inte bara dölja dem.

alice säger: varför röstar du ja till emu?

Mauricio Rojas säger: För freden, toleransen och demokratin. Euron är en symbol för EU-samarbetet och det är någontiong som vi alla borde uppskatta väldigt mycket. Tänk att Västeuropa aldrig har haft det så fredligt som under de senaste 50 åren!

mauro säger: Hej. Dina partisympatier har ju svängt genom åren. Har även din inställning till euron och EMU växlat?

Mauricio Rojas säger: Jag funderade mycket i början, vägde fram och tillbaka de ekonomiska aspekterna, så som många gör, men sedan förstod jag att detta handlar inte bara om ett mynt utan om ett väldigt viktigt freds- och samarbetsprojkekt, Sedan dess har jag varit mycket för euron.

Karlsson säger: Om vi röstar nej till emu kommer vi ju ha en folkomröstning igen sen om vi ska gå med. Men varför blir det aldrig tvärtom ? Är det inte dags att rösta om vi ska gå ut ur EU om det blir ett nej till EMU ?

Mauricio Rojas säger: Det vill kanske några partier, fast de vågar säga det högt. EU-samarbetet skulle få en stor majoritet bakom sig i så fall annars är vi tokiga!

Afr?dite säger: Vad är det bästa argumentet för att införa Euron?

Mauricio Rojas säger: Freden, mer än femtio år av fred genom ett samarbete som euron symboliserar.

Jens säger: Danskarna röstade nej till Emu, och deras kronkurs steg trots avsaknad av tunga exportindustrier. Hur gick det räknestycket till?

Mauricio Rojas säger: Den danska kronan är sedan 1982 bunden till euron, så Danmark har de facto euron!

Lennart säger: Kan det finnas extra fördelar för invandrare att rösta ja?

Mauricio Rojas säger: Ja visst! ett nej-Sverige är definitivt är mer slutet Sverige och det kan vi inte få något bra av.

Jag säger: Vilken sida tror DU vinner efter valet den 14 sept.?

Mauricio Roja s säger: Jag tror att svenska folket är så pass generöst och förståndigt att ja ska vinna.

Fredrik säger: FInns det inte en risk att ECB i framtiden hamnar i dåliga händer på ett sätt som vi i Sverige knappast kan påverka?

Mauricio Rojas säger: Det har jag svårt att tänka mig, det är alla de europeiska demokratierna som kontrollerar ECB.

Nicke säger: Mauricio vad tycker du om ECB:s riktlinjer som följer med valutan?

Mauricio Rojas säger: Mycket bra är de! Det är de samma som vår riksbank. De ska ge oss stabilitet, så att det inte bli inflation och höga räntor och det är det viktiga för både löntagare och låntagare

Jonas säger: Hur kan du påstå att EMU skulle vara bra för freden? Fakta är att år 2000 utkämpades 25 av 29 konflikter inom samma valutaområde. Fredsargumentet som du och flera andra använder er av är bara fina ord och tom retorik. Freden i Europa kommer inte påverkas varken negativt eller positivt beroende på hur vi röstar den 14:e september.

Mauricio Rojas säger: Aldrig har två demokratier gått i krig mot varandra. Euro är de europeiska demokratiernas samarbetsmedel och det ska inte jämföras med andra mynt

tina säger: hejsan! jag är inte så insatt i emu men jag tycker att nej-sidan verkar starkare än ja-sidan. Hur förhåller du dig till påståendet att om vi säger ja, så kommer de "stora" länderna som Tyskland och Frankrike bestämma över vår ekonomi och att arbetslösheten ökar? Och varför är det mer finaniserat till ja-sidan och inte lika mycket till båda sidor?

Mauricio Rojas säger: Det är vi som bestämmer över vår ekonomi och så kommer det att förbli. Vi ska ha en bra arbetsmarknadspolitik mm och då går det bra för oss. Att ja har mera pengar beror på något mycket enkelt: sveriges företagtare vill ha euron och ger gärna pengar till kampanjen. De vet hur viktigt euron är för sysselsättningen och välfärden!

Karlsson säger: Hur mycket vet man om vad som kommer hända med ekonomin vid ett medlemskap ? Alla verkar bara säga vad dom tror kommer hända. Är det så att man inte vet ?

Mauricio Rojas säger: Nej, det är det inte! Vi gör olika bedömningar och tar olika risker. I detta fall är frågan om vi ska ta risker genom att vara utanför och vara ensamma eller genom att samarbeta med andra. Jag föredrar det senare alternativet.

Henrik säger: Tror du en gemensam ränta passar alla länder i euro området?

Mauricio Rojas säger: Inte lika bra som nationella eller lokala räntor och det måste vi leva med. Men samtidig får vi med all sannolikhet lägre räntor eftersom vårt land blir mindre av ett riskprohjekt för de som ska låna pengar till oss

Sussie säger: Varför tror du att så många kvinnor är för ett nej? Är det för att vänstern blandar in sitt feministsnack så mycket i debatten?

Mauricio Rojas säger: Jag tror att man har fått en falsk idé om att vi är trygga om vi står utanför. Detta har vi på ja-sidan varit dåliga på att motbevisa.

Fredrik säger: Är euron en tillräckligt viktig fråga för att folkomrösta om? Jag tycker att Sverige har betydligt allvarligare ekonomiska frågor att ta itu med.

Mauricio Rojas säger: Det har du rätt i, men euron är också viktigt som en symbol för vår vilja att vara med i det europeiska samarbetet och det är värt att rösta om.

Karlsson säger: Alla jasägare pratar om att det blir lättare att gämföra priser med Euro. Men vem bryr sig att tex toapapper är billigare i Grekland? Inte kommer affärer sänka priser bara för det !?

Mauricio Rojas säger: Ja, kanske det. Men det viktigaste priset att tänka på är priset på de pengar vi lånar, det påverkar oss mycket mer än allt annat och det kommer med all sannolikhet att gå ner

L säger: jag har hört att den ekonomiska utvecklingen i länder som gått med i emu försämrats det första året hur är det möjligt?

Mauricio Rojas s säger: Flera länder har problem, men ingen tror att det är eurons fel, tvärtom. Det hade varit värre utan euron. När man frågar de folk som har fått uppleva euron visar det sig att en överväldigande majoritet är positiv och det borde säga mycket

Emma säger: Vad tror du händer om det blir ett nej?

Mauricio Rojas säger: Det skulle bli en stor politisk kris i Sverige och ett mycket tristare land att leva i.

Emma säger: Kan man gå ur EMU eller avsäga sig Euro om det skulle visa sig vara det sämsta som hänt sverige?

Mauricio Rojas säger: Ja visst. Hur skulle någon hindra oss?

Greta 75 säger: jag som är gammal känner att det bli för nymodigt alltihopa så jag vill ha kronan kvar! Tänker ni inte alls på oss gamla??

Mauricio Rojas säger: Jag förstår dig och skulle gärna vilja ha ha kronan kvar bara för dig, men vi måste tänka på andra och inte minst på framtiden. En kram i alla fall!

Pazta säger: Istället för att säga ja till euron borde man föreslå en union med Norge.

Mauricio Rojas säger: Det var roligt!

Jens säger: Danskarna knöt alltså sin kronkurs tidigt till Euron, men valde genom sin folkomröstning att stå utanför. Ändå klarar de sig ganska bra. Ifall Sverige väljer nej, är det lika med en ekonomisk katastrof?

Mauricio Rojas säger: Nej, danskarna står inte utanför, de har de facto euron och följer EMU-samarbetet på alla punkter.

warp säger: I dagens Financial Times säger Göran P:Göran Persson, the Swedish prime minister, on Monday attacked Germany, France and Italy - the eurozone's three biggest countries - for failing to prepare for euro membership and undermining the eurozone economy. Kan detta göra att vårt utanförskap blir ännu större om vi säger Nej?

Mauricio Rojas säger: Nej! Men det är viktigt att alla EU-länder skärper sig. Vi får inte agera osolidariskt mot varandra!

Xavier säger: Varför är invandrare mer positiva till euron än svenskar??

Mauricio Rojas säger: Ja, för att de vet vilka som står bakom ett nej och vad det skulle betyda för toleransen och öppenheten. Tror du att det är lätt att rösta nej tillsammans med sverigedemokraterna!

Xavier säger: Jag tycker att svenskarna är rädda för förändringar som valutabyte eller vad säger du Mauricio?

Mauricio Rojas säger: Ja, men lite rädd får man också vara. Det kanske behövs för att sedan fatta mod (den 14 alltså, menar jag)

Jonas N säger: Hur ska vi klara oss igenom en djup ekonomisk kris om vi förlorar makten över vår ränta? Ska vi göra som Portugal och sälja ut statlig egendom? Eller ska vi klara oss genom en så kallad flexibel arbetsmarknad eller flexibla löner som innebär stora osäkerheter för de som arbetar?

Mauricio Rojas säger: Vi ska klara genom en ekonomisk kris genom att arbeta, utbilda oss och ha mänga nya företag. Inget mynt kan ersätta detta!

Riksdaler säger: Hur kommer de svagaste i Sverige att påverkas vid ett ja, kommer arbetslösa bli tvingade att flytta till tyskland för att få arbete?

Mauricio Rojas säger: Knappast! Det är de som behöver den trygghet som eurosamarbetet kan ge!