Läsare: Sluta hacka på rökare

LO-jurist: "Arbetsgivaren äger inte de anställda"

NYHETER

Frågan om rökfri arbetstid delar läsarna. Många rökare rasar och känner sig förföljda. Andra tycker att rökarna faktiskt får bolma på fritiden. Men är det verkligen förenligt med lagen att förbjuda rökning på arbetstid?

– Rast har alla rätt till och då får man göra vad man vill, säger Sofie Rehnström, jurist på LO.

Foto: Foto: ANNIKA AF KLERCKER

I tisdagens artikel om rökning på arbetstid hävdar Folkhälsoinstitutet att kostnaden för en kommunalanställd rökare är 45 000 kronor om året. Sammanlagt blir det 2,6 miljarder kronor om året för alla rökare. Därför föreslår man ett rökförbud på arbetstid. Läsarreaktionerna på beräkningen lät inte vänta på sig. I över 220 artikelkommentarer debatterar läsarna huruvida det är okej att ta ett bloss så länge man befinner sig på jobbet, eller om man borde förbjuda rökning. Är det kanske dags att införa tidsstudiemän igen undrar någon och hur långt kan arbetsgivaren gå i kontroll av sina anställda?

Sofie Rehnström, jurist på LO och expert på arbetsrätt, är mycket kritisk till uträkningen.

– Hur kan de beräkna det. De kan inte ta för givet att man inte pratar jobb under rökpausen. Det går inte att räkna ut vad en rökpaus gör för arbetskapaciteten.

Hon tycker att det är olyckligt att Folkhälsoinstitutet går ut med så osäkra siffror.

– Det är en sak att arbeta för folkhälsa men här har de helt glömt maktperspektivet. Arbetsgivaren äger inte de anställda, säger hon.

En återkommande fråga bland läsarna är rätten till rast under arbetsdagen.

Signaturen neocreo, 32 år, skriver: "Så vitt jag vet har man rätt till 5 minuters rast per timma. Vill ni stödja folk att sluta röka? Subventionera Nicotinell."

– Det är skillnad på paus och rast. Rast finns reglerat i arbetstidslagen. Det som utmärker en rast är att arbetsgivaren inte kan bestämma över det man gör. Man får lämna lokalen och göra precis vad man vill. Rasternas längd och antal finns reglerat i kollektivavtalen. Oftast rör det sig om tre raster per dag. Det brukar vara en längre matrast och ett par kortare raster.

Det finns ingen möjlighet för arbetsgivaren att hindra någon från att röka på rasterna. Man har även rätt till paus, oftast fem minuter per arbetstimma. Under en paus har man inte rätt att lämna lokalerna, bara att lägga ner arbetet och vila, gå på toaletten eller liknande, säger Sofie Rehnström.

Signaturen Lillstinta skriver: "Om det ska vara förbjudet för en rökare att snappa åt sig kaffekoppen och springa fort som sjutton ut för att få sig ett par bloss, då ska det banne mig också bli koll på alla som sitter och surfar på olika forum, sms:ar eller drar ut på sin kaffepaus i det oändliga under arbetstid också!"

Signaturen Myran på berget, 55 år, är inne på samma spår: "Om de "stjäl" tid av arbetsgivaren genom att röka, dricka kaffe, snacka, kissa eller ve och fasa bajsa så får de väl börja med tidstudiemän igen då, som förr. Börjar bli dags att sluta hacka på rökarna, det räcker nu."

– Jag håller med om att det blir snett när man försöker räkna ut kostnader på det här sättet. Vad är att ”stjäla” tid. Det är troligen inte bara rökning som kan anklagas för det. Hindrar man personalen från att lämna arbetsplatsen under paus och tar bort rökkurerna då blir det omöjligt att röka. Men försöker man förbjuda rökning på raster så kommer LO med all säkerhet att driva det till domstol, säger Sofie Rehnström.

Signaturen Krawako, 21 år, skriver: "Enligt artikeln har en rökare 8 sjukskrivna dagar mer om året. Sätt er i arbetsgivarens stol i rent ekonomiskt syfte: Skulle ni anställa en person som ni vet kommer ha fler sjukdagar hellre än en som inte har det?"

– Arbetsgivaren kan välja bort rökare i en anställningssituation. Frågar arbetsgivaren om du röker och väljer bort dig för det så kan facket inte göra något. Någon sådan skrivning finns inte i lagen. Så det är fullt lagligt att ”diskriminera” rökare i en anställningssituation, säger Sofie Rehnström.

I Aftonbladets omröstning om det ska vara tillåtet att röka på arbetstid var resultatet 65,5 procent mot och 34,5 för när 57418 röster hade kommit in.

FAKTA

Folkhälsoinstitutet har kommit fram till att en ”röktimme” i genomsnitt kostar 282 kronor, baserat på en nationell medellön.

En ”normalrökare” tar ungefär en halvtimme på sig varje dag för blossa. Då har man räknat med tiden det tar att gå till och från rökstället.

Kostnaden för ”röktiden” blir då 31 300 kronor per rökare och år.

Enligt Folkhälsoinstitutet så har en rökare i genomsnitt åtta sjukdagar mer per år än en icke rökare.

Något som kostar 13 700 kronor per rökare varje år. Allt som allt så kostar rökningen 45 000 kronor per rökare varje år för arbetsgivaren.

ARTIKELN HANDLAR OM