Spricka om las inom alliansen

NYHETER

En arbetsgrupp i Folkpartiet vill ha lagstiftning om inte arbetsmarknadens parter kan komma överens om lättnader i las och hårdare regler för stridsåtgärder.

Men arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin (M) säger nej.

– Man kan inte hålla på och hota med lagstiftning om man inte tror att det är rätt väg. Den svenska modellen förutsätter att parterna tar ansvar. Man kan inte bara ha den när den passar utan också när det är lite jobbigare, säger ministern till Svenska Dagbladet.

FP-gruppen hoppas i första hand på att arbetsmarknadens parter ska göra upp om ett avtal som innebär att företag ska kunna undanta medarbetare vars kompetens behövs från turordningsreglerna i las.

Lagstiftning om stridsåtgärder

Men om det inte lyckas vill gruppen ha lagstiftning, och då ska fyra i stället för två personer kunna undantas från turordningsreglerna. Arbetsgruppen, som leds av partisekreteraren Erik Ullenhag, föreslår att alla företag oavsett storlek ska omfattas av reglerna.

Folkpartiet överväger också lagstiftning om att stridsåtgärder ska vara proportionella. Förslaget läggs efter flera uppmärksammade konflikter på arbetsmarknaden, bland annat blockaden mot salladsbaren Wild 'n Fresh där ägaren inte ville teckna kollektivavtal.

TT