”Om mamman vaccinerar sig får den nyfödda ett visst skydd”

Maria Brytting på Smittskyddsinstitutet svarar på läsarnas frågor om svininfluensan

NYHETER
Maria Brytting.

Maria Brytting säger: Hej, nu är jag på plats.
Jonny säger: 2 av mina barn har astma samt jag själv, tillhör vi en riskgrupp och i så fall hur får vi besked om när vi ska vaccinera oss?
Maria Brytting säger: Hej, Om ni har behandlats kontinuerligt för er astma under de tre senaste åren tillhör ni en riskgrupp. Ni skall då kontakta er läkare/vårcentral för att höra om ni kommer att kallas eller om det blir en generell kallelse via annonser. Olika landsting löser det på olika sätt.
Bill säger: Borde inte regeringen, medicinskt betraktat och i ett tänkt scenario där alla åtgärder är möjliga, helt enkelt stänga ned alla dagis, skolor och universitet tills vaccinet hinner fram?
Maria Brytting säger: Hej, Om skolor och dagis stängs så måste föräldrarna stanna hemma för att ta hand om barnen. Det kommer självklart att påverka hur bemanningen ser ut på arbetsplatserna. Det kan bli en sådan kris att många tar med sig barnen till arbetsplatserna. Då finns det risk att barnen infekteras på helgerna när de leker med sina kompisar och sedan insjuknar på arbetsplatserna. Man har gjort många studier på effekten av skolstängningar och insett att det inte blir så enkelt.
Hamad säger: Vad har du för råd till oss småbarns föräldrar som nu inte längre kan vaccinera våra barn? Alltså dom under 3 år.
Maria Brytting säger: Hej, Ni skall självklart själva vaccinera er för att undvika att ni drar hem smittan till era barn. Sedan är det de vanliga råden, undvika att besöka sjuka, god handhygien och om det ena barnet blir sjuk se till att de andra barnen inte sover i samma rum.
säger: Hur farligt är det för en två veckors bebis att få svininfluensan?
Maria Brytting säger: Hej! Barn under 6 månader har fått ett visst skydd av sin mamma (dvs antikroppar har överförts från mamman till fostret). Om mamman vaccinerar sig eller har haft infektionen innan/under graviditeten så får den nyfödda ett visst skydd.
Alba säger: Jag skulle vilja försöka bli gravid under hösten men oroas av svininfluensan. Om man först vaccinerar sig och sedan blir gravid vilket skydd har då fostret och hur länge är man då skyddad? Vad händer om man vaccinerar sig och sedan blir gravid innan man fatt den andra dosen?
Maria Brytting säger: Hej, du skickar över en del av dina antikroppar till barnet via moderkakan. Det är andelen specifika antikroppar mot detta virus som du har under graviditeten som ger skydd för den nyfödda. Om du tar första sprutan innan graviditeten och den andra sprutan under graviditeten så får du hög andel specifika antikroppar under graviditeten och en del av dessa kommer att överföras till fostret.
Malin säger: Jag undrar om alla som får svininfluensan får feber och hosta?
Maria Brytting säger: Nej, men de flesta får feber och hosta.
säger: Hej Maria! Hur ska man bete sig på bästa sätt för att ta hand om samtidigt som att inte bli smittad själv (om man nu inte redan är det), om någon i familjen får svininfluensan? Lite konstig fråga men finns det några bra råd?
Maria Brytting säger: Hej, Jag förstår dig. Den sjuke bör ligga i ett eget rum, ha pappersnäsdukar som slängs i en papperskorg. Självklart behöver den sjuke vatten, omsorg och extra mycket kärlek, kanske blandat med febernedsättande läkemedel. Du som vårdar bör hålla god handhygien.
Tove säger: Finns det något symtom i svininfluensan som skiljer sig från en vanlig influensa?
Maria Brytting säger: Nej, Det är faktiskt samma symptom.
säger: Hur vet man att övervikt medför en större risk?
Maria Brytting säger: Hej, Vid kraftig övervikt är det extra belastning för hjärtat och det är vanligt med nedsatt lungfunktion. Detta gör att en influensainfektion blir extra svår för en kraftig överviktig person.
Ambuman säger: Hej. Jobbar på ambulansen. Vad är sagt om vaccin till sjv personal? känns olustigt och köra omkring dessa när man sitter så nära dom och befinner sig i hemmet!
Maria Brytting säger: Hej, sjukvårdspersonalen är de som skall vaccineras först, därefter de som tillhör riskgrupperna.
Moderator säger: Här kommer sista frågan.
Sanna säger: Får vi som föräldrar vaccinera oss någorlunda tidigt efter riskgrupperna om man har väldigt små barn som ej kan vaccineras? För att främst skydda dem?
Maria Brytting säger: Hej, Efter sjukvårdspersonal och riskgrupperna finns ingen prioritering. Det är ni själva som får se till att ni blir vaccinerade. Genom att försöka vaccinera så många som möjligt så snabbt som möjligt minskar vi smittspridningen i samhället. Tack för idag, har ni fler funderingar gå in på www.krisinformation.se www.smittskyddsinstitutet.se eller www.socialstyrelsen.se
Moderator säger: Tack Maria Brytting och tack alla som chattade!