”Kapade Arctic Sea fraktade robotar”

Uppgifter i brittisk press: Skulle leverera vapen till Iran

NYHETER

Stockholm (TT)

Fartyget Arctic Sea som kapades på svenskt vatten i juli fraktade vapen till Iran och bevakades av Israels underrättelsetjänst Mossad.

Det hävdar den ansedda brittiska tidningen The Sunday Times källor.

Tidningen hänvisar till anonyma militärkällor i både Ryssland och Israel. De bestrider den officiella ryska utsagan att det bara fanns timmer ombord på Arctic Sea, som kapades i Östersjön den 24 juli och återfanns utanför Afrikas västkust den 17 augusti.

Enligt källorna var den verkliga lasten luftvärnsrobotar av typen S-300, den mest avancerade i Rysslands arsenal. Robotarna ska ha lastats på fartyget medan det reparerades i S:t Petersburg.

Mossad, som noga bevakar vapenleveranser till Iran, ska ha tipsat ryska myndigheter om att robotarna hade sålts av ryska exmilitärer med kopplingar till den undre världen.

– Ett beslut fattades att informera Kreml, säger en israelisk militärkälla till The Sunday Times.

"Skrattretande"

Ryssland svarade med en omfattande insats med jagare och ubåtar. Det vore besvärande för Ryssland om det blev känt att robotarna var på vift, och därför hölls sanningen hemlig enligt tidningens anonyma källor.

– Den officiella versionen är löjlig och bara till för att inte Kreml ska tappa ansiktet. Jag har pratat med folk nära utredningen och de har i princip bekräftat Mossads inblandning. Det är skrattretande att tro att all denna uppståndelse skulle ha orsakats av en last timmer, säger en rysk militärkälla.

Själva kapningen kan enligt dessa källor ha iscensatts av Mossad, i syfte att få Ryssland att agera mot Arctic Sea. Brottslingar som inte ens kände till vapenlasten kan ha anlitats, tror en annan rysk källa.

– Det bästa sättet för israelerna att stoppa leveransen till Iran vore att skapa uppståndelse kring fartyget.

Locket på

De åtta gripna kaparna – fyra ester, två letter och två ryssar – ska ställas inför rätta i Moskva. Av de 15 i besättningen har elva fått återvända hem, men de fick träffa sina familjer först efter en vecka och tillåts inte prata med medier. Kaptenen och tre besättningsmän är kvar ombord på Arctic Sea.

Uppgifterna i The Sunday Times har inte kommenterats från officiellt håll. Den finländska Centralkriminalpolisen, som följer fallet, kan inte bekräfta rapporten.

– Vi har inga uppgifter av den sorten. Det har förekommit rätt många spekulationer, säger utredningsledaren Rabbe von Hertzen till FNB.

Ryssland tecknade kontrakt om att sälja S-300-robotar till Iran 2005, men affären har försenats och inga robotar har ännu levererats. Israel och USA har utövat påtryckningar på Moskva, och president Dmitrij Medvedev uppges nu ompröva affären.

Det har spekulerats ymnigt de senaste åren om en israelisk flygattack mot Iran, för att stoppa landets kärntekniska program. Den mest avancerade versionen av S-300-systemet kan spåra mål och beskjuta flygplan på tolv mils avstånd.

TT