Sänkt fart på 1 600 mil väg

– bara 150 mil får högre hastighet

NYHETER

Nästan 2000 mil väg ska få nya hastighetsskyltar i vinter.

Du som räknar med fartrally blir besviken.

Nästan överallt får du sakta ner.

KLICKA PÅ BILDEN FÖR ATT GÖRA DEN STÖRRE

I vinterns omgång av Vägverkets väginventering är det främst mindre vägar som omfattas.

10 liv ska räddas

1 600 mil får sänkt hastighet. Cirka 150 mil kommer att höjas.

– Vi räknar med att förhindra minst 10 dödsolyckor, säger Thomas Andersson, pressekreterare på Vägverket.

Kritikerna säger att ni justerar ner hastigheterna för att slippa bygga om vägar.

– Nej, vi gör det för att få ett sammanhållet vägnät. När vi bestämmer hastigheten tittar vi inte på själva vägytan, utan på hur trafikerad vägen är, säger Thomas Andersson.

Totalt beräknas omskyltningen kosta mellan 50 och 60 miljoner kronor.

Vägverket räknar med att börja omskyltningen redan i november-december.