Migrationsverket nystar upp muthärva

Språkanalytiker misstänks ha tagit minst 20 000 kronor för falska analyser

NYHETER

Två personer med uppdrag för Migrationsverket misstänks ha tagit emot mutor.

En språkanalytiker kan ha tagit minst 20 000 kronor för falska analyser och en tolk har avslöjats med samma uppsåt.

Språkanalytikern och tolken misstänks ha försökt lura Migrationsverket att bevilja uppehållstillstånd på falska grunder genom att hävda att de asylsökande kommer från ett annat land än vad de gör i verkligheten.

Det handlar om samma språk i båda fallen.

– För oss är det här oerhört allvarligt och helt oacceptabelt. Det får inte förekomma, säger Mikael Ribbenvik, rättschef på Migrationsverket till TT.

Det var en asylsökande som berättade för Migrationsverket om språkanalytikerns förslag. Han hade erbjudits en falsk analys för 20 000 kronor.

Migrationsverket kan hittills bekräfta ett fall, men misstänker mutbrott i ytterligare sju fall, som nu granskas noga. I något av de ärendena har den sökande beviljats uppehållstillstånd, men tillstånden kan nu komma att dras in.

– Uppger man att man kommer från ett helt annat land än vad man gör är det klart att det kan påverka bedömningen, säger Mikael Ribbenvik.

Analytikern, som jobbar på konsultbasis, är polisanmäld av sin arbetsgivare och Migrationsverket kommer att göra en egen anmälan inom kort.

Tolken avslöjades då en asylsökande sade att han bara förstod just den här tolken, uppger Helene Hedebris, verksjurist på Migrationsverket. När en annan analytiker hörde det inspelade samtalet uppdagades bluffen.

Den asylsökande har inte fått beslut än och nu ska hela processen göras om. Det är inte känt hur mycket pengar tolken misstänks ha tagit emot.

Vare sig tolken eller språkanalytikern har varit anställda på Migrationsverket utan har varit knutna till externa företag.

FAKTA

Andra misstänkta mutor

2009: En byråassistent på Migrationsverket begärde 40 000 kronor för att bevilja uppehållstillstånd åt en afghan, trots att han inte hade befogenhet. Assistenten åtalades för mutbrott.

2003: En tjänsteman på Migrationsverket beviljade 13 invandrare medborgarskap på felaktiga grunder. Flera av dem var grovt kriminella. Tjänstemannen, som fick 5 000 kronor per uppehållstillstånd, dömdes till två års fängelse.

2001: En tjänsteman på Migrationsverket i Malmö polisanmäldes efter misstankar om att han tagit emot pengar och smycken för att ha hållit tyst om ett par som beviljats uppehåll i Sverige, trots att de redan hade fått uppehållstillstånd i Danmark. (TT)

Fakta: Analys av misstänkta bluffar

När Migrationsverket är osäkert på varifrån en asylsökande kommer låter man den sökande tala in en text på ett band. Den sökande uppmanas att tala fritt på sitt modersmål i omkring 15 minuter, gärna om sin hembygd eller kulturspecifika företeelser.

Bandet skickas till en språkanalytiker som bedömer var språket hör hemma.

Språkanalysen används i kombination med kunskapsfrågor om det utpekade landet.

Om analysen, och svaren på kunskapsfrågorna, pekar mot ett annat land kan den sökande avvisas dit.

Språkanalysen är frivillig.

Källa: Migrationsverket (TT)