Influensan i uppladdningsfas

NYHETER

Spridningen av svininfluensan har ännu inte tagit fart på allvar i Sverige.

De flesta länder i Europa anger en ganska låg aktivitet för närvarande.

Vissa länder, som Spanien och Storbritannien, har kommit över sin kulmen, själva toppen på smittspridningskurvan, och går mot förhållandevis lugnare tider. För Sveriges del ligger ökningen i smittspridningstakten fortfarande i framtiden.

– Vi är fortfarande i den här uppladdningsfasen och så småningom kommer vi till den här kraftigare fasen när kurvan börjar peka brant uppåt, säger Johan Carlson, generaldirektör vid Smittskyddsinstitutet.

Inga förseningar

Exakt när smittspridningen tar fart vet ingen, men det tros ske inom de närmaste veckorna.

Arbetet med att planera inför den stora vaccinationskampanjen fortskrider som planerat, meddelade företrädare för ansvariga myndigheter samt folkhälsominister Maria Larsson vid en pressträff på tisdagen.

– Det är inga som helst förseningar i arbetet med vaccinet, allt går som planerat, säger Charlotta Bergquist, klinisk utredare på Läkemedelsverket, och tillägger att granskningen av vaccinet måste få ta den tid som krävs.

– Vi kommer inte att kunna släppa vaccinet innan vi vet att det är ett säkert och bra vaccin.

Tämligen snällt

De flesta länder i Europa rapporterar för närvarande en ganska låg smittspridningstakt. I flera länder har fortfarande semestrar och sommarlov en dämpande effekt.

Hittills har två svenskar dött i svininfluensan A/H1N1. Fyra vårdas i så kallad konstgjord lunga (Ecmo) på grund av livshotande komplikationer – tre patienter vid Karolinska universitetssjukhuset och en i Danmark. På tisdagen rapporterade Norge sitt första dödsfall bland de egna medborgarna.

Personer med underliggande sjukdomar och gravida löper störst risk att drabbas av allvarlig, vårdkrävande infektion. På det stora hela är viruset bakom svininfluensan tämligen snällt.

TT