Nyföddas död anmäls till HSAN

NYHETER

Pappan till ett av de tre spädbarn som dog efter att ha smittats av resistenta bakterier vid Västerås lasarett anmäler händelsen till Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN).

I anmälan skriver det juridiska ombudet att familjen av naturliga skäl är upprörd över det inträffade och anser att barnets liv hade kunnat räddas om resurser satts in vid rätt tidpunkt.

De tre barnen, som insjuknade på lasarettets avdelning 69 för nyfödda sjuka och för tidigt födda barn, fördes till Akademiska sjukhuset i Uppsala för intensivvård i kuvös. Men trots behandling med respirator och ett antibiotikum, som bakterien visat sig känslig för, gick barnens liv inte att rädda.