Här är trenderna bland UFO-spaningar

”Det är ofta ganska skräckfyllda berättelser”

NYHETER

På 1890-talet: Ballonger med starka lampor.

På 1950-talet: Snälla utomjordningar som tog med folk på en åktur i flygande tefatet.

Det går trender även bland UFO-observationer.

– Det är väldigt tydligt att det faktiskt har varit på det sättet, säger Clas Svahn, ordförande i riksorganisationen UFO-Sverige.

Foto: Foto: Roger Svensson
ufo – eller en bolid? Den här händelsen blev uppmärksammad i januari i år. Clas Svahn, ordförande för organisationen UFO Sverige ansåg då att det mest troligt var en bolid. En meteor som brinner upp i atmosfären. ”Det händer cirka tio gånger per år i Norden och är alltså ganska ovanligt” Foto: Roger Svensson

Claes Svahn har sedan början av 70-talet undersökt tusentals rapporter om ”UFO:n” – oidentifierade flygande objekt – och är författare till ett tjugotal böcker i ämnet.

Bara i Sverige har tusentals människor rapporterat att de sett ”oförklarliga” fenomen på himlen under de senaste decennierna – och i vissa fall har försvarsmakten intresserat sig för företeelserna.

Många observationer har kunnat förklaras som naturliga fenomen eller ibland rena lögner, medan andra har varit mer svårförklarliga.

”Spökflygare och flygande X:et”

Men ett slående faktum kring dessa observationer är att de följt olika trender under årens lopp, säger Svahn.

– Det hela bygger på att folk kan relatera till någonting de redan känner till. De första observationerna i början av 1890-talet tolkades till exempel som luftballonger av olika slag. Om man såg något ljus på himlen kunde man inte tänka sig att det var ett flygplan, för det fanns inga flygplan – luftballonger var det närmaste man kunde komma, säger han.

– Och när luftskeppen blev vanligare i slutet av 1890-talet relaterade folk till dem, och man tänkte sig att det var hemliga uppfinnare som hade kommit på nya och speciella typer av luftskepp som man flög över städerna med som hade väldigt starka strålkastare, säger han.

På den tiden var det ingen som rapporterade om dessa fenomen som något utomjordiskt, enligt Svahn.

– Jag har läst hundratals artiklar i tidningar från den tiden, och det var ingen som någonsin spekulerade i att det var någon från någon annan planet som besökte jorden, säger han.

Rapporterna fortsatte sedan att följa den tekniska utvecklingen i flygindustrin.

– När flygplanen kom så var det dem man relaterade till, säger Svahn.

I Sverige på 30-talet rapporterades det om ”spökflygare” och ”flygande X:et” i tidningarna.

I en artikel i Norrbottens-Kuriren daterad 30 april 1934 med rubriken ”Spökflygaren i Norrbotten under jan. och febr är ingen myt utan allvarlig verklighet” står det:

– Militärbefälhavaren för Övre Norrland, generalmajor Reuterswärd, har meddelat Norrbottens-Juriren resultatet av de åtgärder, som vidtagits för att vinna klarhet rörande det s. k. spökflygeriet.

Och längre ned i artikeln:

– Frågan vem eller vilka som utfört ifrågavarande flygning står emellertid fortfarande öppen och man är beklagligt nog i detta avseende hänvisad till mer eller mindre sannolika antaganden och misstankar.

1947 – ett trendbrott sker

Enligt Svahn misstänktes på den tiden ryska eller tyska hemliga flygningar.

– Men man kom aldrig fram till någonting då. Nu när muren fallit och man har kommit åt arkiv i Tyskland tyder mycket på att det var just tyska flygningar från ett fartyg utanför norska kusten som skickade ut flygplan med en katapult, säger Clas Svahn.

– Men det finns också observationer från dessa år som är svårare att förklara, säger han.

Under andra värdskriget rapporterade allierade strids- och bombpiloter om så kallade ”foo fighters” som förföljde deras plan, och efter krigets slut kom en våg av rapporter om så kallade spökraketer i Sverige.

– Det finns cirka 1 200 rapporter bara från 1946 som kom till försvarsstaben i Stockholm. Det man såg var cigarrformade föremål som tolkades som raketer, för man hade Hitlers V-raketer i färskt minne, säger Svahn.

1947 sker ett trendbrott – den första tolkningen av ett himlafenomen som en farkost från en annan planet inträffar.

– Själva begreppet ”flygande tefat” uppstod 1947. En privatpilot i USA, Kenneth Arnold, såg en serie föremål som flög över delstaten Washington, och när han rapporterade in detta till tidningarna omskrevs de som ”flying saucers”, säger Clas Svahn.

– Det var då begreppet sattes på pränt och kom till allmänhetens medvetande, och det var också då som man började spekulera kring utomjordiska besök. Efter Arnolds observation den 24 juni 1947 var det mängder av människor som rapporterade in till tidningar, polis och militär att de sett ”flying saucers”, säger Svahn.

Trenden med utomjordningar blev sedan allt mer uttalad.

– Själva tanken på utomjordingar – att de skulle komma hit och besöka oss – blev riktigt tydlig på 50-talet när vissa personer i USA började påstå att de fått åka med och flyga i de här tefaten, säger han.

Clas Svahn tror att kalla kriget är en faktor som ledde till att trenden med ”utomjordingar” uppstod just under slutet av 40- och början av 50-talen.

– Det fanns en oro för det man såg på himlen, och många var bekymrade över att man kunde bli anfallna utifrån, och man visste inte vad ryssarna kunde ställa till med, säger han.

”Ofta ganska skräckfyllda berättelser”

De filmer som kom på den tiden var förmodligen också en viktig faktor, tror Svahn.

– Hollywood gjorde en lång rad filmer på tidigt 50-tal om flygande tefat, och de var alltid befolkade av utomjordiska varelser. Det går hand i hand med kalla kriget, säger han.

En klassiker i genren är enligt Svahn filmen ”Invasion of the body-snatchers” från 1956.

– Den var gjord för att visa på det kommunistiska hotet, men handlade om en utomjordisk invasion av jorden, säger han.

– Det är fortfarande en jäkligt bra film, säger han.

Berättelserna om möten med utomjordningar blev med tiden allt mer spektakulära – och otäcka.

– Under 60-talet kommer något som kallas för ombordtagningar där människor tas ombord på ett tefat mot sin vilja. Det är ofta ganska skräckfyllda berättelser, och den trenden fanns långt in på 70-talet, säger Clas Svahn.

– I slutet på 70-talet började istället utomjordningarna komma in i sovrummen hos människor, och fick dem att ”flyta ut” till ett väntande rymdskepp. De togs ombord på ett mer ”andligt” sätt – det var inte säkert att deras kropp alltid följde med, säger han.

– På 60-talet fick de ombordtagna mest se teknologiska saker, men längre fram berättar man att man får se barn som utomjordningarna odlar fram. Man märker av skräcken för vad gentekniken kan innebära på 80-talet framförallt, säger Clas Svahn.

”Fenomen som är väldigt svåra att förklara”

Senare gör sig new age-trenden gällande i berättelser om utomjordingar.

– Under 90-talet kom det mer och mer att man kunde resa själv genom så kallade ”stjärnresor”. Man lade sig ned och mediterade under överinseende av någon ”andlig ledare” som visste hur det här fungerade och som sa sig kunna få folk att lämna sina kroppar och resa ut i universum till de här utomjordningarna, säger Clas Svahn.

– Det har alltså mer och mer blivit ett andligt fenomen, säger han.

I många av berättelserna varnar utomjordningarna för farliga företeelser, berättar Svahn.

– På 50-talet fick de som åkte med i tefaten varningar om atombomberna, och de fick veta att ”ni kommer att förgöra er själva”. Nu är det varningar om miljöförstöringen och den globala uppvärmningen som är vanliga, säger Clas Svahn.

– Ingen har ännu varnat för något som vi inte redan visste att vi borde vara rädda för, säger han.

Clas Svahn tror inte själv att jorden besökts av utomjordningar – i vart fall inte i modern tid.

– Om man ser till jordens historia, som är ganska lång, så kan det ju hända att någon passerat och kanske landat på vår planet. Men jag tror inte vi besöks av utomjordingar idag – jag kan inte se det i det material som jag har undersökt iallafall, säger han.

– Men i den här kökkenmöddingen finns det också fenomen som är väldigt svåra att förklara, men som inte nödvändigvis måste vara orsakade av utomjordningar. Det kan vara så att vi känner till för lite om hur vi människor fungerar, säger han.

– Men att en del av de här fenomenen är fysiska, och inga hjärnspöken, det är jag övertygad om. I några fall är det någon typ av föremål man ser. Men var dessa kommer ifrån, det vet inte jag, säger han.