Knut, 70, lämnades att dö – polisen låter mördaren få gå fri

NYHETER

En 15-åring som är misstänkt för mord med inslag av tortyr går lös i Skåne.

Polis och åklagare vet väl vem pojken är, han har varit misstänkt i över ett år, men det saknas bevis för att fallet ska anses utrett.

Kriminalinspektör Nils-Erik Erlandsson utreder mordet på den 70-årige bonden Knut Nilsson utanför Eslöv. Han hittades död den 16 maj förra året.

Några detaljer om Knut Nilssons plågsamma död har sipprat ut, media har rapporterat om dem ganska förstrött. Mördarna – de var flera – misshandlade Nilsson, bakband honom och lämnade honom att dö. Han svalt och törstade ihjäl.

Grannar upptäckte kroppen en fredag eftermiddag. Kriminalare med jourtjänst inledde utredningen under helgen. Måndagen den 19 maj tog Nils-Erik Erlandsson över. Samma vecka delgav han en 14-årig pojke misstanke för mord.

Att en 14-åring misstänks för mord är unikt och sensationellt.

Det är ännu mer sensationellt att den misstänkte mördaren kan gå omkring som en fri pojke, utan att några åtgärder har satts in eller att han friats från misstanken.

– Vad han gör vet jag inte. Han har aldrig varit frihetsberövad, säger kriminalinspektör Erlandsson.

"Lagen om unga lagöverträdare" reglerar hur polis och åklagare ska handskas med misstänkta brottslingar som är mellan 15 och 18 år. För den som är under 15 år gäller särskilda kriterier. En 14-åring, till exempel, är inte straffmyndig men kan bli föremål för polisutredning om brottet är tillräckligt allvarligt. Som mord.

Lagen om unga lagöverträdare syftar till att samhället snabbt och tydligt ska visa en reaktion när en tonåring bryter mot lagen. Processen ska gå snabbt så att den unge kan komma in på rätt spår igen.

Senast sex veckor efter det att pojken/flickan blivit delgiven misstanke ska åklagare fatta beslut om eventuellt åtal eller åtalsunderlåtelse (det vill säga att samhället efterskänker straffet).

– Vi brukar försöka lösa ett ungdomsärende inom 30 dagar. Sedan ska vi ha iväg utredningen till åklagaren som då har två veckor på sig att fatta beslut, säger polismästare Stefan Sinteus, taktisk ledare inom Skånepolisen.

En 14-åring kan inte åtalas, inte ens för mord, men brottet måste naturligtvis utredas.

Högst sex veckor ska gå från delgivning av misstanke till beslut om åtal.

67 veckor har gått sedan 14-åringen förklarades misstänkt för mord.

67 veckor: Pojken har hunnit fylla 15, den åklagare som först ansvarade för målet har gått i pension, den åklagare som sedan tog över ärendet, Helena Ljunggren, har hunnit flytta från Södra Skånes åklagarkammare till den internationella, de poliser som först slet med utredningen har fått annat att göra.

Bara kriminalinspektör Nils-Erik Erlandsson har varit med sedan starten.

– Men man får aldrig jobba med bara ett ärende, säger han.

Fram till i somras hade Erlandsson hjälp av en kollega, men denne blev kommenderad till Rosengård i Malmö.

– Det känns frustrerande att det hela tiden kommer in nytt. Det blir förskjutningar när det kommer in nya ärenden som har högre prioritet, säger Erlandsson.

Den numera 15-årige misstänkte mördaren har tilldelats en offentlig försvarare, advokat Fredrik Bülow. Han förordnades som juridiskt

Peter Kadhammar

biträde över två månader efter det att pojken delgivits misstanke. Innan dess var bara en socialarbetare närvarande under förhören.

– Jag har inte haft kontakt med min klient sedan förra sommaren, säger advokat Bülow.

Han vet inte ens vilken åklagare som nu leder utredningen.

Alla inblandade har gjort sitt bästa, alla är angelägna om att mordet på Knut Nilsson ska klaras upp.

Fallet har fått en overklig, bisarr prägel: Det flyter sakta i en ström av polisärenden, nya tillkommer ständigt och och trycker på bakifrån.

Fallet med den döde bonden och barnet som kan vara en mördare försvinner snart ur sikte. Det blir en pärm bland tusen andra i polisbyråkratins Sargassohav.