Trängselavgift i Göteborg

15 kronor per dag

NYHETER

Göteborg behöver en ny älvförbindelse och en ny järnvägstunnel.

Men miljarder saknas.

Lösningen: en ny trängselavgift.

Enligt förslaget kommer det att kosta femton kronor om dagen för bilister att ta sig in i Göteborg, skriver Göteborgs-Posten. För dagliga bilpendlare innebär det en kostnad på drygt 3 000 kronor per år.

Avgiften ska bara tas vid inresa till staden mellan 06.00 och 18.00 – och inte på vägen ut, i motsats till systemet i Stockholm. I övrigt får Göteborg förmodligen samma system som i Stockholm, där bilen registreras när den passerar. Betalningarna kommer sedan hem till bilägaren månadsvis via fakturor.

– Vi måste utnyttja erfarenheterna från Stockholm trots att förhållandena i Göteborg är annorlunda. Nyckelfrågan blir var vi ska placera stationerna och om vi behöver en zonindelning, säger Hans Rode vid Vägverket, som leder utredningen om trängselskatter i Göteborg, till Göteborgs-Posten.

Bättre kollektivtrafik

Enligt trafikkontorets mätningar så kommer avgiften på 25 år att betala de 12,6 miljarder som man behöver för att bygga den nya järnvägstunneln Västlänken, en ny älvtunnel – men också en utbyggd kollektivtrafik i Göteborgsregionen.

– Ett trängselskattsystem måste ha en kostnadsnivå så att man antingen tycker det är ok att betala avgifterna eller i stället väljer att åka kollektivt, säger Hans Rode till Göteborgs-Posten.

Vägverket ska presentera en stomme till betalsystem vid månadsskiftet september-oktober, men själva trängselavgiften beräknas inte vara igång förrän 2011.

FAKTA

trängselskatter

Trängselavgiften - som tekniskt kan införas redan 2011 - ska enligt förslaget bli 10-15 kronor per passering, gälla alla fordon (även genomfartstrafik) och tas ut mellan 06.00 och 18.00 vardagar. 12,6 miljarder behöver skatterna ge och systemet ska finnas i 25-30 år.

Trafiken på de tolv största infartsvägarna i Göteborg ger följande intäkter: 15 kronor per passering räknat på 220 arbetsdagar ger cirka 14 miljarder.

(Källa: Göteborgs-Posten)