Svininfluensan kan sätta sig i lungorna

Ny rapport visar att den går djupare än vanlig influensa

NYHETER

Svininfluensan kan sätta sig djupare ner i lungorna än vanlig influensa och ge allvarliga lungproblem.

Det visar en ny, medicinsk rapport.

Rapporten som har publicerats i tidningen Nature Biotechnology är den första medicinska sammanställningen av influensan, skriver Times, och den har utförts av ett team på Imperial College i London.

Vanlig influensa sätter sig främst i celler i näsan, halsen och de övre andningsvägarna vilket ger symptom som rinnande näsa, öm hals och torrhosta.

Allvarligare lungsjukdomar

Men den nya forskningen visar att svininfluensan, den nya influensan A/H1N1, kan nå längre ner i lungorna och orsaka allvarligare lungsjukdomar än vad vanlig influensa brukar göra.

Testet visade att viruset än så länge inte fäster sig så hårt djupt ner i lungorna.

– Men om viruset muterar och sätter sig starkare kan fler personer uppleva allvarliga symptom, säger professor Ten Feizi till Times.

I Sverige har redan flera personer som insjuknat i svininfluensan fått svåra andningsproblem och behandlats i respirator och ibland även i så kallad konstgjord lunga.

FAKTA

Vissa måste behandlas i respirator:

Symtomen för den nya influensan liknar dem som orsakas av den årliga influensan, det vill säga plötsligt uppkommen feber, allmän sjukdomskänsla, luftvägsproblem och muskelvärk. Vissa smittade får även diarré.

De flesta fallen har ”normala” influensasymptom som inte kräver sjukhusvård. Men enstaka patienter blir allvarligt sjuka. Detta gäller framförallt patienter som har underliggande riskfaktorer såsom kronisk lung- eller hjärtsjukdom, grav fetma, immunosuppression, graviditet, och hög ålder, men hos en mindre andel finns ingen underliggande sjukdom.

Hos de allvarligt sjuka har det dominerande symptomet varit grav andningspåverkan som inte sällan krävt intensivvård i respirator och ibland även vård i s.k. konstgjord lunga (ECMO).

Källa: Smittskyddsinstitutet