Regeringen bryter löfte om maxtaxa

NYHETER

Regeringen kommer inte att uppfylla vallöftet om sänkt maxtaxa på fritids.

Reformen skulle bli för dyr.

– Det är aldrig bra att inte infria ett löfte, men vi får hoppas på förståelse för att det finns andra saker vi måste prioritera i den ekonomiska krisen, säger utbildningsminister Jan Björklund (FP) till TT.

– Det är viktigare att ge kommunerna pengar så att de kan behålla personal i skolan och i vården.

Vallöftet ingick i den borgerliga alliansens familjepolitiska överenskommelse från sommaren 2006. Maxtaxan, som i dag är 840 kronor i månaden för första barnet, skulle sänkas bland annat för att stimulera fler föräldrar att jobba mer.

Har inte längre råd

I regeringskansliet har man räknat på en maxtaxa på 500 kronor och kommit fram till att det skulle kosta staten en halv miljard kronor. Något som regeringen nu inte anser sig ha råd med.

Björklund tror dock inte att väljarna blir alltför besvikna, eftersom han inte "upplevt något tryck i frågan".

– Men det är klart att de som betalar taxorna skulle ha blivit glada om de sänktes, säger ministern.

Han bedömer att maxtaxan blir det enda vallöfte som inte infrias på hans område. Det är ännu oklart om reformen återkommer som vallöfte inför nästa val.

Centerpartisten Sofia Larsen, ordförande i riksdagens utbildningsutskott, anser att sänkt maxtaxa på fritids visserligen är en viktig målsättning på sikt så föräldrarna har råd att ha sina barn på fritids efter skolan när de själva jobbar. Men hon tycker att satsningar som höjer kvalitén på fritids, till exempel mindre grupper, är mer angeläget.

Kritik från oppositionen

Socialdemokraternas skolpolitiska taleskvinna Marie Granlund tycker däremot att det är sorgligt av regeringen att inte infria vallöftet.

– Det är ju en prioriteringsfråga och man prioriterar skattesänkningar i stället, säger hon.

– Och man väljer att genomföra vårdnadsbidrag och barnomsorgspeng.

Granlund anser att sänkt maxtaxa på fritids skulle beröra många fler föräldrar, än vad vårdnadsbidraget gör.

Enligt TT:s sammanställning av de borgerligas valdokument från 2005 och 2006 utfärdades 130 konkreta vallöften. De allra flesta har uppfyllts eller är på väg att uppfyllas. Några av de som inte kommer att infrias är obligatoriskt medlemsskap i a-kassa och sänkt arbetsgivaravgift för tjänsteföretag eftersom de visade sig omöjliga att genomföra.

TT