De vill ha läger för flyktingar

NYHETER

Fremskrittspartiet vill inte bara kasta ut flyktingar.

I motsats till många andra missnöjespartier har de en politik på alla områden.

Vilket kan förklara att de nått så långt i Norge.

Fremskrittspartiet förknippas mest med sin hårda attityd mot asylsökande flyktingar. Här står det långt ut till höger.

De vill ta emot ett minimum av flyktingar. Deras idé att inrätta interneringsläger för asylsökande har väckt ont blod hos de etablerade partierna.

Men på många områden har de en politik som inte skiljer sig alltför mycket från ett normalt högerparti. Förmodligen är det därför Höyre är beredda att sätta sig i en regering med Siv Jensen, ledare för Fremskrittspartiet, FRP.

Här är några av FRP:s övriga ståndpunkter.

Ekonomin. Skatterna ska sänkas samtidigt som vägar och annan infrastruktur ska byggas ut. En klassisk överbudspolitik som FRP tänkt lösa genom att använda mycket mer av inkomsterna från oljan. Något övriga partier är emot.

Arbets- och socialpolitik. Norge ska ha en bra och billig sjukvård. De ska löna sig att arbeta och alla som kan ska göra det. Bara de som verkligen är sjuka ska vara sjukskrivna. Individen har ett stort ansvar för att ordna sin egen försörjning.

Oljan. Ok till att leta efter olja i den naturkänsliga norra delarna av landet. Norge måste fortsätta vara en stormakt på energiområdet.

EU. Berett att säga ja till att söka EU-medlemskap bara om en klar majoritet av norrmännen är för EU. Inte aktuellt i dag.

Fisket. Ta bort byråkratiska regler och avgifter på fisket. Viss reglering men mycket mindre än nu.

Försvaret. Vill öka försvarsbudgeten och ha kvar en militär som kan försvara landet i händelse av konflikt. Internationella uppdrag bra men sekundärt.

Lag och ordning. Mer pengar till polis och domstolar. Fler synliga poliser på gatorna. Skärpta straff för vålds- och sedlighetsbrott.

Klimatet. Norges ska inte gå före genom att sänka koldioxid mer än andra länder. Miljöpolitiken måste anpassas så att företagen inte skadas. Frivillighet istället för tvång. Man är skeptisk mot de slutsatser som FN:s klimatpanel kommit fram till.

Utrikespolitik. Främst värna Norges intressen. Minska bidragen till FN. Ambassader utomlands ska vara till för att serva norska medborgare och företag.

Bistånd. Vill minska Norges bistånd till u-länderna. Tycker inte det finns något bevisat samband mellan bistånd och ekonomisk utveckling.

Fremskrittspartiet är inte bara Norges näst största parti på riksplanet. Man har också ett starkt stöd i många kommuner och en rad erfarna kommunalpolitiker som bidrar till att stärka bilden av ett riktigt parti och inte bara ett missnöjesparti.

ARTIKELN HANDLAR OM