”Ökningen har avstannat”

Ökningen av fall av svininfluensan har kommit av sig

NYHETER

Antalet konstaterade fall av svininfluensan minskade under förra veckan jämfört med veckan innan.

Men det är oklart hur det kommer se ut under de närmaste veckorna.

– Vi vet inte om det tar fart igen nästa vecka eller om det mattas av, säger Sandra Rubinova, handläggare på epidemiologiska avdelningen vid Smittskyddsinstitutet, SMI.

Under förra veckan konstaterades 137 fall av svininfluensan, jämfört med 197 fall under veckan innan, enligt data som SMI har sammanställt.

Även om minskningen procentuellt sett är kraftig är det svårt att i nuläget dra några långtgående slutsatser om läget, enligt Rubinova.

– Det här är fallen som varit såpass allvarliga att de blivit provtagna. De som söker vård på vanlig vårdcentral och kanske inte blir provtagna kommer inte med i statistiken, eller de som visat sig negativa, eller de som visat sig ha en annan typ av influensa, säsongsinfluensa, säger hon.

"Ger bara en vink"

– Det här ger bara en vink om hur det ser ut, säger Rubinova.

I Chile, Australien och Nya Zeeland kunde läkarna observera en kraftig ökning i influensafallen för några veckor sedan, och sedan sjönk antalet med influensaliknande symptom tillbaka. Det är oklart om en liknande utveckling kommer att ske i Sverige.

– Det kan också vara så att det här är över, och det har tydligen varit så på Nya Zeeland och i Australien – att det gick över ganska snabbt, säger Sandra Rubinova.

– Men den kan komma tillbaka eller ta fart igen. Det räcker att det blir lite kallare, influensa gillar när det är kallt, säger hon.

Förbereder en andra våg

Enligt Rubinova förbereder sig sjukvården för en eventuell andra våg.

– WHO (Världshälsoorganisationen) rustar för det, och vi måste vara beredda för det. Vi har ju vanlig influensa också, och hur det kommer att bete sig, och hur vaccineringen påverkar, och hur de här två influensorna kommer att löpa parallellt, vet vi inte, säger hon.