”Barroso kan få tufft motstånd de närmaste fem åren”

Wolfgang Hansson om maktspelet bakom valet av EU:s regeringschef

NYHETER

Är Barroso den bästa chef EU kan få?

Säkert inte.

Men han är den ende som tillräckligt många kan ena sig kring.

Wolfgang Hansson.

Även om José Manuel Barrosos omval till fem nya år som EU:s regeringschef mest var en formalitet så är en presumtiv mina desarmerad.

De 27 medlemsländernas regeringschefer gav Barroso sitt stöd redan i början av sommaren.

Och när inte EU-parlamentets Barroso-kritiska röd-grön block kunde presentera en motkandidat var den 53-årige portugisen i praktiken godkänd.

Men parlamentet gjorde en grej av att dra ut på det formella godkännandet därför att man tycker att Barroso sitter för mycket i regeringschefernas knä och agerar för osjälvständigt. Det var också ett sätt för vissa grupper att "ta betalt".

Ivrig att få så starkt mandat från parlamentet som möjligt flörtade Barroso ohämmat med vänstern och överräckte en godispåse full av löften och goda intentioner.

Han lovar att inrätta en särskild klimatkommissionär. Han har också gett diverse andra löften i sociala frågor, bland annat lika lön för kvinnor. Om han kan hålla dem är en annan sak.

Taktiken lyckades. I den hemliga omröstningen i dag fick han 382 av de 369 röster han behövde. Färre än förra gången och en så liten marginal att den indikerar att Barroso kan få tufft motstånd de närmaste fem åren.

Barroso är EU-kommissionens ordförande men hans verkliga makt är begränsad av att de 27 medlemsländernas regeringar i praktiken bestämmer.

I rollen att hålla alla nöjda verkar Barroso passa perfekt.

Han är en person som försöker skapa enighet i en fråga snarare än att driva en egen åsikt.

Personligen gick han från maoistisk studentaktivist till att som Portugals premiärminister stödja USA:s Irakkrig 2003.

Han är älskad av få men nästan ingen hatar honom. Det var i den egenskapen han blev vald som kompromisskandidat 2004.

En ännu viktigare kvalitet sedan EU utvidgades med tio länder.

Barroso har under sina fem första år inte briljerat men heller inte gjort bort sig.

Framgångarna:

* Avreglering av mobiltelefonimarknad som gjort det billigare för Europas konsumenter att ringa.

* Ambitiösa klimatregler som tvingar EU-länderna att minska sina koldioxidutsläpp med 20 procent till 2020. Då måste de också ta en femtedel av sin energiförbrukning för förnybara energikällor.

Motgångar:

* Barroso reagerade långsamt när den ekonomiska krisen slog till.

* Fått mycket kritik för att han i första hand försvarar de stora ländernas intressen.

* Barroso har tagit få egna initiativ till att driva frågor.

Ekonomisk kris

Nu måste Barroso plocka fram en "regering", nya kommissionärer. Bland annat en svensk istället för Margot Wallström.

Den omedelbara utmaningen för Barroso blir att få hela EU att resa sig ur den ekonomiska krisen.

En annan avgörande punkt blir Irlands folkomröstning om Lissabon-fördraget, EU:s nya grundlag, om några veckor. Röstar irländarna nej en gång till hamnar EU i internt kaos. Röstar det ja måste Barroso fortfarande övertyga Tjeckiens president att skriva på fördraget innan den nya grundlagen kan börja gälla.

Fler och farligare minor återstår att desarmera