Bråk om de nya sjukförsäkringsreglerna

Oppositionen ställde regeringen till svars: Hafsverk

NYHETER

Blocken fortsätter bråka om de nya sjukförsäkringsreglerna.

Oppositionen kallar det ett hafsverk – och ställde idag regeringen till svars.

– Kritiken kvarstår. Vi fick inga egentliga svar, säger Veronica Palm (S).

Men får mothugg:

– Vad konstigt. För jag svarade på alla frågor de hade och sedan var det tyst, säger statssekreterare Bettina Kashefi.

Enligt Försäkringskassans prognos kommer runt 50 000 personer förlora sin sjukpenning eller tillfälliga sjukersättning nästa år, då de inte längre bedöms som tillräckligt sjuka.

Enligt de nya reglerna ska de prövas mot hela arbetsmarknaden.

Problematiken ligger i att flera nu klassas som för friska för att omfattas av försäkringskassan. Och samtidigt för sjuka för att kunna klara av ett arbete.

17 miljarder extra

Regeringen la tidigare fram ett åtgärdspaket för att tackla problemet. Bland annat:

17 miljarder ska de kommande tre åren hjälpa långtidssjuka tillbaka till arbetslivet.

Ett introduktionsprogram, med betald ersättning, erbjuds på Arbetsförmedlingen med tanken att få in folk i arbete igen.

Men den rödgröna oppositionen är missnöjda och kräver svar av regeringen och kallade i dag till ett extrainsatt möte i riksdagens socialförsäkringsutskott – dock fanns inte ansvariga minister Cristina Husmark Pehrsson på plats.

"Inga nya idéer"

Veronica Palm (S), vice ordförande i socialförsäkringsutskottet, är efter mötet mycket kritisk.

– Vi fick inga egenliga svar. Man har inga nya idéer om vart människorna ska ta vägen efter de gått det här introduktionsprogram på tre månader, säger hon.

Bettina Kashefi, statssekreterare hos socialförsäkringsminister Cristina Husmark Pehrsson, har dock ingen förståelse för kritiken.

– Introduktionsprogrammet och att man ska få ett individuellt stöd är hela nya idén. De fick svar på alla frågor de hade och jag uppfattade det som de var nöjda. De är välkomna tillbaka om de har flera frågor, säger hon.

Slarvigt och dåligt

Enligt Veronica Palm är hela introduktionsprogram slarvigt utformat. Och det saknas praktiska sätt att få folk tillbaka i arbete.

– Det är slarvigt och dåligt. Regeringen tillsätter inte de resurser som behövs. Det ger inte människor trygghet i försäkringen och det ger inte möjligheten för människor att komma tillbaka i arbete, säger hon,

Något som för Bettina Kashefi att reagera starkt.

– Det där får stå för henne. Den förra regeringens politik kunde du vara sjukskriven i sju år utan att få någon hjälp alls. Det vi gör nu är att vi menar allvar med att de människorna ska få stöd och hjälp från arbetsförmedlingen, säger hon.

– Vi har arbetet ständigt med det här frågan och förslaget är genomarbetat och bra. Och vi har vi har verkligen tänkt igenom det här i grunden. Att säga att det är en hafsverk det skulle jag vilja säga är en ren lögn.

FAKTA

De nya sjukförsäkringsreglarna:

Reglerna angående sjukförsäkringen ändrades den 1 juli 2008.

Rätten till sjukpenningen begränsas till 364 dagar. Därefter kan man ansöka om förlängd sjukpenning, i högst 550 dagar, med en ersättningsnivå på 75 procent.

Allvarligt sjuka kan ansöka om fortsatt sjukpenningen som gäller under obegränsad tid till en ersättningsnivå av 80 procent.

De första 90 dagarna av sjukskrivningen har man rätt till sjukpenningen om man inte klarar av sitt vanliga arbete.

Från dag 91-180 har man bara rätt till sjukpenning om man inte kan utföra något arbete alls hos den ursprungliga arbetsgivaren.

Från dag 181 får man bara sjukpenningen om man inte klarar av att arbeta på hela arbetsmarknaden. Prövning mot arbetsmarknaden kan dock skjutas upp om det är sannolikt att man kommer återgå i arbete hos arbetsgivaren innan dag 366.

Källa: Försäkringskassan

ARTIKELN HANDLAR OM