Här behövs 132 000 personer

Jobbcoachen: Välj ditt drömjobb

NYHETER

De närmaste fem åren ska 132 000 personer behövas anställas inom den statliga sektorn.

För vissa yrkeskategorier ser det ljusare ut än för andra.

Men jobbcoachen Nina Jansdotter tycker ändå att man ska välja yrke efter vad man brinner för.

Miljövetare, ingenjörer och ekonomer får tummen upp.

För administratör, arkivarier och bibliotekarie ser det knepigare ut.

Fackförbundet ST har utrett vilka yrkeskategorier som har framtiden för sig.

Blir en spark i baken

Under de närmaste fem åren räknar den statliga sektorn med att behöva anställa 132 000 personer.

Anledningen till ökningen är dels att fyrtiotalisterna ska gå i pension men också att politisk styrning och krav från omvärlden innebär att de behöver satsa.

55 procent av arbetsgivarna som deltog i enkätundersökningen angav att de kommer ha ett lika stort behov av att anställa som idag. 26 procent kommer att behöva anställa fler och 19 procent kommer att behöva skära ner antalet anställda.

Om man är i en yrkesgrupp som väntar nedskärningar tror jobbcoachen Nina Jansdotter att man ändå kan sitta lugnt i båten. Alla andra kanske anpassar sig efter prognosen och då behöver inte du.

– Om man ändå inte valt rätt kan det ju bli en extra spark i baken att göra något åt det. Att skola om sig och aktivt leta efter något annat, säger hon.

Offentliga sfären påverkas senare

Men hon tycker att man ska välja det jobb man tycker är roligt, oavsett vad prognoserna säger.

– Oavsett prognos kommer det alltid att vara konkurrens. Om du valt en karriär som du egentligen inte tycker om kommer du inte kunna hävda dig på en intervju.

– Man ska inte välja en utbildning för att få ett säkert jobb. Det finns inga kristallkulor som garanterar hur det blir.

– Men om står och väljer mellan två likvärdiga yrken, det ena på jätteplus och det andra på jätteminus, kan man lika gärna ta den enkla vägen.

Hon menar att den offentliga sektorn påverkas trögare av finanskrisen.

– Om kraschen börjar i näringslivet känner man inte av det i den offentliga sektorn första veckan. Men skatter och politik påverkas också och då slår det till på den offentliga sektorn.

Större skillnader förr

Förr var det större skillnader mellan privat och offentligt, menar hon.

– Statens kaka är liten men trygg sa man då.

Då skulle man ta den offentliga vägen om man ville ha en trygg tillvaro.

– Men jag tror inte att det är så länge. Man konkurrensutsätter verksamheter, tar in folk från näringslivet, pratar i termer av vinstmaximering och det är ingen ”skyddad verkstad” längre.

– Offentliganställda upplever också neddragningar, stress, krav, målstyrningar. Men de får kanske också roligare arbetsuppgifter.

Hur ska man välja mellan privat och offentligt?

– Om man är individualist och vill ha tvära kast ska man välja den privata sfären. Där är arbetsuppgifter och löner inte så standardiserade.

– Välj inte mellan det. Välj karriär efter kortsiktiga och långsiktiga utvecklingsmöjligheter. Och välj rätt chef.

Fackförbundet ST, som står bakom undersökningen, skickade mellan maj och juni ut enkätfrågor till landets rekryteringsansvariga på myndigheter, universitet/högskolor och statliga bolag. 217 svarade.

FAKTA

Inom dessa yrkesgrupper ökar antalet anställda mest

Civilingenjörer/ingenjörer

Ekonomer, inom företagsekonomi och redovisning

IT-specialister

Jurister

Lärare och forskare vid högskola eller universitet

Miljövetare

Inom dessa yrkesgrupper drar man ner på antalet anställda mest

Administratörer

Arkivarier och bibliotekarier

Hantverkare

Inom dessa sektorer ska man skära ner antalet anställda

Försvarsmakten

Ekonomi och finans

Länsstyrelser/ regeringskansli/ Stabsmyndigheter

Myndighet som arbetar med uppdragsbaserad verksamheter

Inom dessa sektorer ska man öka antalet anställda

Miljö/jordbruk

Rättsväsende

Universitet/högskolor forskning

Affärsverk och infrastruktur

Kultur och media