”Valet handlar om Sveriges framtid”

Läs hela chatten med Moderaternas partisekreterare Per Schlingmann

NYHETER

Jobben och välfärden blir de viktigaste frågorna i nästa års val.

Det sa Moderaternas partisekreterare Per Schlingmann när han chattade med Aftonbladets läsare.

Han avslöjade också var han har köpt sina glasögon.

Foto: Lotte Fernvall
Per Schlingmann.

Fia säger: Hej, Hur tänker ni gå tillväga för att vinna nästa val?
Per Schlingmann säger: Hej, jag är övertygad om att valet kommer att handla om Sveriges framtid. Vårt sätt att vinna valet handlar därför om att ha bäst svar på hur Sverige kan bli bättre. En viktig del i detta blir hur vi kan få fler jobb och hur vi undviker att människor fastnar i arbestlöshet.
Peder säger: Hej Per! Jag undrar vad regeringen gör för de tusentals ungdomar som går utan jobb?
Per Schlingmann säger: Hej Peder! En mycket viktig fråga. Vi gör flera saker. Vi har sänkt arbetsgivaravgifterna för unga, vi satsar mycket på att erbjuda utbildning och aktiva åtgärder och vi underlättar för företagande så att vi kan få fler jobb. Vi skjuter också till pengar så att vi kan undvika uppsägningar i kommuner och landsting. Samtidigt är jag övertygad om att vi kommer att behöva göra mer framöver. Vi kommer inte att ge oss i kampen mot arbetslösheten!
Jacob säger: Hej Per. Vad tror du blir dom viktigaste frågorna inför nästa års val?
Per Schlingmann säger: Hej, jag tror det kommer att handla om hur vi kan få fler jobb, hur vi kan utveckla välfärden, hur vi tar ansvar för klimatutmaningen och hur vi lägger grund för en växande ekonomi som kommer alla till del.
Elias säger: Hej Per! Jag är 23, arbetslös från Motala. Här är nästan en tredjedel av ungdomarna arbetslösa. Hur ska jag och mina kompisar kunna ta del av skattesänkningarna när det inte finns några jobb att söka?
Per Schlingmann säger: Hej, jag förstår att det känns tufft. Politiken måste därför inriktas på att skapa fler jobb och vi genomför därför en rad olika åtgärder. Det handlar exempelvis om att skjuta till resurser till kommuner och landsting, att underlätta för företagande och att erbjuda utbildning och omställningsmöjligheter. En del av politiken för fler jobb är också sänkta skatter - det innebär bland annat att människor får mer pengar för att konsumera vilket håller ekonomin igång.
Hanna C säger: Det finns inte en enda kommun där socialdemokraterna regerar med stöd av SD, men flera kommuner där moderaterna regerar med stöd av SD. Kan M tänka sig att regera landet med stöd av SD?
Per Schlingmann säger: Hej och tack för din fråga. Vi har en mycket tydlig policy - i hela landet - att inte samarbeta eller göra oss beroende av Sverigedemokraterna.
Hans Levander säger: Hejsan! Snart har Sverige Europas högsta marginalskatt (56,7%). Föga smickrande. Kommer alliansen arbeta för att den sänks till mer Europeiska mått där genomsnittet ligger på runt 30%?
Per Schlingmann säger: Hej, sänkta skatter på arbete är jätteviktig och det är därför vi har sänkt skatterna för vanliga inkomsttagare. Lägre skatter leder till fler jobb och att människors frihet ökar. Sättet att kombinera sänkta skatter med högre kvalitet i välfärden är att få fler i arbete och fler som betalar skatt. Vi kommer att verka för att skatterna sänks - i första hand för låg och medelinkomsttagare. Lärare, sjuksköterskor och metallarbetare ska inte behöva marginalskatt.
Vìrdefull säger: Ni har alltid kritiserat LAS och arbetsrätten tidigare.Men nu kramar ni den, vad är det som fått er att omvärdera detta..?
Per Schlingmann säger: Hej, Vi tycker att det system vi har i Sverige - med fack och arbetsgivare som tar ansvar - istället för lagstiftning är att föredra. Vi har exempelvis färre strejkdagar och mindre snåriga regler är många andra länder. Detta är till gagn för såväl medarbetare som arbetsgivare.
MK säger: Vilken är moderaternas viktigaste prioritering i miljöpolitiken?
Per Schlingmann säger: Hej, vi tar klimatutmaningen på största allvar. Det handlar om att vi alla ska ta ansvar, om att Sverige ska gå före och internationella lösningar.
adam säger: hej..socialdemokraterna upprepar hela tiden att alliansen LÅNAR till skattesänkningar, är det så?
Per Schlingmann säger: Hej, vi tar ansvar för statsfinanserna. Tack vare en ansvarsfull politik har vi i Sverige kunna använda resurser för att dämpa den internationella krisen. De åtgärder som vi nu presenterar sker inom ramen för starkare statsfinanser än vad bedömningen var i våras. Vår politik - och skattesänkningarna är en del av dessa - inriktas på att förhindra att jobb försvinner, underlätta för omställning och lägga grunden för att fler nya jobb ska skapas.
Daniel säger: Hej Per, Jag har en fråga angående integrationsproblemet. Hur ser moderaterna på de problem som faktiskt finns gällande integreringen av invandrare ? Hur skall vi lyckas få ett fungerande mångkulturellt sverige ?
Per Schlingmann säger: Hej, jag är övertygad om att det finns ett tydligt svar på din fråga: arbete. Vägen till bättre integration är att skapa förutsättningar för människor med invandrarbakgrund att snabbt komma i arbete. Vi ska ta tillvara den kompetens som finns!
Christina säger: Dom som är kronisk sjuka och bara har tidsbegränsad sjukersättning från FK hur går det för dom med eran politik/bestämmelser vad händer med deras sgi på Fk
Per Schlingmann säger: Hej, din fråga rör vid en av politikens kärnuppgifter, nämligen samhälets ansvar att erbjuda stöd för människor som har det tufft. Det är viktigt att vi förmår säkerställa att vi har ett starkt skyddsnät för människor. Du får gärna maila mig din fråga mer utförligt så ska jag se till att du får svar.
Matin säger: Varför ska vi unga rösta på er?
Per Schlingmann säger: Hej, val handlar om framtiden och jag tycker att du och andra unga ska rösta på oss för att vi vill utveckla Sverige till ett land där alla människor ges möjlighet att komma till sin rätt. Där människor får frihet att påverka sina liv, där vi tar ansvar för varandra - för vårt klimat. Och inte minst ett samhälle där vi kan känna oss trygga. (för att nämna några saker..)
Totte säger: Jag har en fråga som är väldigt viktig och som jag tror många undrar över, det vore vänligt om du ville svara på den; Handlingskraftighet och förändring var två av era främsta argument inför förra valet, men hur kommer det sig då att vi efter 3 år fortfarande upplever att ingenting har hänt, och att regeringen/Alliansen pratar mycket men gör föga åt problemen vi har? Det var ju precis det vi ville komma bort ifrån när vi röstade på er förra valet.
Per Schlingmann säger: Hej, du får gärna utveckla din fråga mer - vilka områden det handlar om. Tvärtom har denna regering genomfört fler reformer än någon svensk regering tidigare har gjort. I princip samtliga vallöften är eller är på väg att genomföras. Exmepelvis blir poliserna fler och ett vårdbiträde har fått sin skatt sänkt med över 1000 kr per månad. Samtidigt som vi har gjort allt detta brinner vi för att göra mer för Sverige framöver!
Fredrik säger: Jag tycker dina glasögon är extremt snygga, var har du köpt dem?
Per Schlingmann säger: Hej och tack! Jag har köpt dem på "Bågar och Glas" i gamla stan i Stockholm. Och slutligen: tack för alla frågor!

aftonbladet.se