En av tre unga utsätts för våld

NYHETER

Våld, kränkningar, hot – och våldtäkt.

För många unga svenskar är det en del av vardagen visar en ny rapport.

Varje tredje ung kvinna har utsatts för upprepade kränkningar eller hot och var tredje ung man för fysiskt våld.

Och sex procent av alla unga kvinnor har någon gång våldtagits.

Psykiskt, fysiskt och sexuellt våld

Detta enligt en undersökning från en forskargrupp i Sundsvall som gjordes i samarbete med Umeå universitet och Nationellt Centrum för kvinnofrid på ungdomsmottagningar på nio olika orter i Sverige, rapporterar Sveriges Radio Ekot.

Över 2 000 unga kvinnor och nästan 1 000 unga män i åldrarna 15-23 år ingick i undersökningen där de fick svara på detaljerade frågor om våld i alla former – både psykiskt, fysiskt och sexuellt våld.

Forskarna förvånades över exakt hur hårt det är att vara ung i dag.

Olika våld

Resultatet visade även att våldet är olika mot tjejer och killar.

Killarna utsätts i högre grad för fysiskt våld och tjejerna för kränkningar och hot.

– Man kan ju se att när det gäller det sexuella våldet är flickor mer utsatta än vad killarna är, absolut. Det är precis den känslan man får, att är det så här svårt och tufft, och att man ändå möter de här flickorna på ungdomsmottagningen, säger Helena Blom, specialistläkare på kvinnokliniken i Sundsvall till Ekot.

FAKTA

Har du utsatts för våld i någon form?

Känner du igen dig i undersökningen?

Vill du berätta din historia?

Kontakta vår reporter Linda Hjertén . Du får vara anonym.