Vallokalerna har öppnat

NYHETER

Under morgonen öppnade vallokalerna dit 5,6 miljoner röstberättigade svenskar, från 16 år och uppåt, har möjlighet att lägga sina röster till kyrkovalet.

Vallokalerna hålls öppna fram till klockan 20.

I kyrkovalet väljs ledamöter till kyrkomötet, stiftsfullmäktige, samfällighet och/eller kyrkofullmäktige/kyrkoråd.

De enda siffror som väntas bli klara under dagen är procentfördelningen till kyrkomötet, Svenska kyrkans högsta beslutande organ. Den rösträkningen beräknas vara klar mellan klockan 22 och 23. Även siffror över valdeltagandet kommer troligen under kvällen.

FAKTA

Kyrkovalet

I kyrkovalet har samtliga av Svenska kyrkans medlemmar som fyllt sexton år möjlighet att rösta på de grupper och personer som ska besluta om frågor som påverkar kyrkans verksamhet och framtid.

Kyrkan är fördelad på tre nivåer:

Lokal nivå - församling/samfällighet

Arbetar med allt från barngrupper, körer, äldreträffar, diakoni (kyrkans sociala arbete) till krisarbete och internationellt engagemang.

Regional nivå - tretton stift

Ger bland annat församlingarna rådgivning och utbildning.

Nationell nivå - Kyrkomötet

Beslutar om kyrkoordningen – kyrkans regelsystem. Kyrkomötet har även ansvar för det internationella arbetet och tar de stora besluten som berör hela Svenska kyrkan.

TT