’Barn utsattes för fult politiskt spel’

Gellert Tamas: De borde kunna få skadestånd

NYHETER

Myterna om de apatiska barnen spreds i Sveriges riksdag.

Skulden föll på föräldrarna – i stället för på asylpolitiken.

–?Barbro Holmberg och ­regeringen spelade ett mycket fult politiskt spel, säger journalisten Gellert Tamas.

Det har tagit honom tre år att skriva boken ”De apatiska”. ­Gellert Tamas, som tidigare bland annat har skrivit storsäljande ­”Lasermannen”, har gått igenom alla påståenden om de apatiska barnen – utan att finna ett enda ­bevis för att föräldrar drogat eller manipulerat dem för att få uppehållstillstånd.

– Ändå lever myten i allra ­högsta grad, säger han.

Genom att från politiskt håll trumma in budskapet att de apatiska barnen bara fanns

i Sverige – att det var ett nytt, ­tidigare okänt, fenomen och att barnen blev friska så fort familjerna fick uppehållstillstånd – blev steget inte långt till att skuldbelägga föräldrarna.

”Varken botat eller vårdat”

Ingen läkare eller forskare har presenterat hållbara argument för att barnen manipulerades.

–?I själva verket är det bara en handfull läkare som står för den linjen, och det visade sig att en av dem är aktiv hos Nationaldemokraterna och att en annan varken hade botat eller vårdat apatiska barn, trots att han har påstått det offentligt.

Men de falska antagandena återberättades av poliser, handläggare på Migrationsverket, regeringens statliga utredare av de apatiska barnen – och av den dåvarande S-regeringen.

Som migrationsminister gjorde Barbro Holmberg (S) snabbt klart att det inte var den svenska asylpolitiken som gjorde barnen ­sjuka.

Vill att ansvaret utreds

–?Det var ingen slump att hon valde Marie Hessle, som var ökänd för sina uttalanden om att barnen fejkade, till nationell ­samordnare, säger Tamas.

Han hoppas nu att någon ut­reder statens ansvar gentemot det tiotal föräldrar som slutligen, utan grunder, polisanmäldes för vanvård av sina barn.

Bakom anmälningarna visade sig bland annat regeringens utredare Marie Hessle ligga. Hon läckte informationen till medierna för maximal effekt.

–?Mellan 20 och 30 allvarligt ­sjuka och apatiska barn avvisades från Sverige. Det är en av de största skandalerna i svensk nutids­historia, säger Gellert Tamas.

I dag finns ”De apatiska” i bokhandeln.

FAKTA

DETTA HAR HÄNT

2003

26 maj Den svårt sjuka elvaåriga flickan Mariana Kaurova tvångsavvisas. Hon blir ett av de första uppmärksammade fallen av apatiska barn i Sverige.

2004

2 september Migrationsminister Barbro Holmberg (S) utser barnpsykologen Marie Hessle till regeringens utredare av de apatiska barnen. Hon är känd för sina uttalanden om att barnen spelar sjuka för att få uppehållstillstånd.

12 november Personal på Migrationsverket firar avvisningen av den apatiske pojken Vlad med champagne.

2005

17 februari Majoriteten av ledamöterna i riksdagens socialförsäkringsutskott röstar nej till förslaget att ge de apatiska barnen uppehållstillstånd.

6 april Socialdemokraterna och Moderaterna röstar nej till amnesti för de apatiska barnen.

26 april Marie Hessle lämnar sin första rapport till regeringen. Där hävdas att de apatiska flyktingbarnen är ett nytt fenomen som nästan bara finns i Sverige.

1 november Migrationsverket polisanmäler ett tiotal föräldrar för vanvård av sina apatiska barn. Polisutredningarna läggs sedan ner.

15 november En tillfällig asyllag riktad mot apatiska barn och gömda flyktingar träder i kraft. Fram till den 31 mars 2006 prövas cirka 31?000 ärenden. 13?000 personer får permanenta uppehållstillstånd och 4?000 får tillfälligt stanna.

2006

1 april Utlänningsnämnden läggs ner och ersätts med tre migrationsdomstolar i Göteborg, Malmö och Stockholm. En instans för överklagande, Migrationsöverdomstolen, förläggs till kammarrätten i Stockholm. Möjligheten att lämna in en ny ansökan efter avslag tas bort och begreppet ”humanitära skäl” ersätts med ”skyddsskäl”.

2 maj Marie Hessle presenterar sin andra rapport. Antalet apatiska barn ska ha minskat drastiskt.

I oktober får hon förtroende att fortsätta sitt arbete av nye migrationsministern Tobias Billström (M).

29 december I samband med presentationen av Marie Hessles sista rapport medger utredaren att det inte finns några belägg för att barnen manipulerats av sina föräldrar.