Mer i plånboken och nytt boende

Regeringen vill ha trygghet för pensionärerna

NYHETER

Mer pengar i plånboken för dem med låg pension.

Och stöd för den nya boendeformen – trygghetsboende för äldre.

Så här vill regeringen satsa på dig, pensionär!

Skattesänkningar och pengar till trygghetsboende.

Det är det mest relevanta för pensionärerna i regeringens höstbudet.

Mer i plånboken

Till årsskiftet blir det skattesänkningar för pensionärerna enligt regeringens höstproposition.

Regeringen vill att pensionärer över 65 år får mer pengar i portmonnän och vill därför införa skattelättnader.

För en pensionär med full garantipension innebär sänkningen mellan ungefär 1 000 och 1 2000 kronor på ett år. Det blir cirka hundra kronor i månaden beroende på hur kommunalskatten ligger.

För en pensionär med 150 000 kronor i inkomst blir sänkningen mellan ungefär 1 700 och 2 000 kronor.

Pengar till trygghetsboende

Reformen kommer innebära att pensionärerna har mer pengar 2010 än i år och påverkar dem med låg pension mest.

Totalt beräknas satsningen kosta 3,5 miljarder kronor.

Regeringen menar att det ska skapa ekonomisk trygghet och rättvisa.

Den andra stora punkten som påverkar pensionärerna handlar också om trygghet. Nämligen när det gäller boende.

Redan nu satsar regeringen 500 miljoner kronor varje år som investeringsstöd åt särskilt boende. Nu vill man att kommuner och företag ska få söka pengar ur samma pott också för trygghetsboende för äldre.

Det är en ny boendeform för äldre som är åldersanpassat med personal, gemensamhetslokal och möjlighet för de boende att äta tillsammans – utan att vara och fungera som ett äldreboende.

Stödet ska gå till att både bygga nytt och att rusta om gamla lokaler som är attraktiva och lämpliga för äldre.