Satsning mot svininfluensa och cancer

Regeringen tar krafttag mot sjukdomarna

NYHETER

Svininfluensa och cancer. Nu vill regeringen ta ett krafttag mot sjukdomarna som hotar Sveriges befolkning.

Med en ekonomisk satsning.

Och kommunerna får stort stöd för att klara finanskrisen.

Kommunernas inkomster blir mindre i samband med ett skatteintäkterna minskar. Regeringen vill mildra effekterna av finanskrisen och ger därför kommunerna sju miljarder kronor extra 2010.

25 procent av landets sysselsatta personer arbetar inom kommunerna och regeringen ser det delvis som ett sätt att rädda jobb.

Får bidrag för vaccineringen

Också landstingen får en extra peng på tre miljarder kronor.

Landstingen, som länge larmat om stora underskott, får också en extra summa på en miljard kronor för 2009 för att klara av att finansiera vaccineringen av svenskarna mot svininfluensa.

Man räknar med att göra ännu en stor hälsosatsning.

Antalet svenskar som är sjuka i cancer beräknas vara dubbelt så många 2030 jämfört med idag. För att landstingen ska klara av den framtida ökningen avsätter regeringen 227 miljoner kronor för en satsning mellan 2010 och 2012.

– Syftet är att stimulera landsting och regioner att möta den kraftiga ökning av antalet cancerfall som vi tyvärr har framför oss, har socialminister Göran Hägglund tidigare sagt till TT.

Nationella cancercentra

Efter utredningen ”En nationell cancerstrategi för Sverige” ska man också centralisera vården genom att satsa på mellan tre och fem regionala cancercenter.

Under våren kommer det bli klart var i landet de kommer att ligga.

Anledningen är att man vill utjämna skillnaderna inom cancervården, där statistiken på överlevande varierar kraftigt i olika delar av landet, genom att få ett enhetligt arbetssätt.