23 000 nya utbildningsplatser

8,4 miljarder kronor för att motverka bestående arbetslöshet

NYHETER

Fler utbildningsplatser och en förstärkning av de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna till en kostnad av 8,4 miljarder kronor.

Det är regeringens recept mot stigande arbetslöshet i den ekonomiska krisen.

Av de 8,4 miljarderna lägger regeringen 4,5 miljarder kronor på att öka antalet utbildningsplatser med 23 000 stycken under 2010 och 2011.

10 000 av dessa är nya högskoleplatser, medan de resterande utbildningsplatserna skapas inom yrkeshögskolan (10 000) och den kommunala vuxenutbildningen (3 000).

Hjälp till arbetslösa

Regeringen satsar också 3,9 miljarder kronor på 54 000 platser till arbetsmarknadsåtgärder.

Av dessa satsas cirka 2 miljarder kronor på att skapa 40 000 platser i en ny aktiveringsinsats inom stat, kommun och ideella organisationer. Insatsen kallas Lyft och är bland annat tänkt att hjälpa arbetslösa att mer aktivt söka jobb och få kontakt med arbetsmarknaden.

Regeringen skriver att utbildning och aktiva arbetsmarknadsåtgärder är hörnstenar i en krishanteringspolitik där målet är att motverka att arbetslösheten håller i sig.

Höjt studiemedel

Regeringen vill också göra det mer attraktivt att studera och satsar 200 miljoner kronor för att öka studiemedlen med cirka 350 kronor i månaden för varje enskild student.

Enligt oppositionen räcker dock inte satsningen på utbildningsväsendet. Socialdemokraternas ekonomiske talesman Thomas Östros säger bland annat att satsningen på komvuxplatser är alldeles för klen.