Biståndet sänks med 2,5 miljarder

Ekonomiska nedgången påverkar

NYHETER

Nästa år skänker Sverige 2,5 miljarder mindre till världens behövande.

Biståndet, som är bundet till en procent av BNI, minskar i takt med finanskrisens effekter.

Sveriges bistånd för 2010 kommer att vara 31,4 miljarder kronor. I år låg det på 33,9 miljarder.

2,5 miljarders skillnad kommer att påverka.

– När den ekonomiska nedgången också påverkar biståndsvolymen är det viktigt att värna de allra fattigaste, sa biståndsminister Gunilla Carlsson i ett pressmeddelande.

Prioriterar om

Sänkningen kommer att slå hårt mot de redan utsatta.

Därför måste regeringen prioritera om. Afrika, humanitära insatser, några FN-organisationer och några svenska organisationer kommer att prioriteras.

Man kommer försöka att undvika att skära ner på satsningar som är av mer akut karaktär.

Exakt hur de olika organisationerna drabbas kommer att presenteras på måndag.

Följer konjunkturen

Biståndet är en procent av Sverige BNI, bruttonationalinkomst. På grund av lågkonjunkturen sjunker den, och då gör biståndet det också.

Procentsatsen har varit likadan under regeringens mandatperiod.

– Jag är stolt över att Sverige kan föra en mycket generös biståndspolitik, sa Gunilla Carlsson.