Kyrkorna prioriteras i budget

NYHETER

Satsningar på att värna kulturarvet genom att underhålla landets kyrkobyggnader.

Det är ett av huvuddragen i regeringens kulturdel i budgetpropositionen.

Det kyrkliga kulturarvet är, enligt regeringen, en av de viktigaste prioriteringarna inom kulturpolitiken.

Därför lyfter regeringen fram värdet av att bevara landets 3 500 kyrkor.

”Kulturarvet bevaras bäst om det används. I budgetproposi­tionen ligger därför prioriteringen på kyrkobyggnader, ” skriver kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth i ett pressmeddelande.

Regeringen lägger 460 miljoner kronor per år på den kyrkoantikvariska ersättningen.

Ingen nysatsning

Men pengarna är ingen nysatsning.

Regeringen la ungefär en lika stor summa på den kyrkoantikvariska ersättningen förra året.

Enligt regeringen är det dock ett framsteg att ersättningen finns kvar på samma nivå med tanke på det ekonomiska läget.