JO granskar polisens uthängningar på nätet

"Vi vill att frågan utreds grundligt innan det släpps loss över hela landet"

NYHETER

Nu granskar JO Skånepolisens beslut att hänga ut bilder av misstänkta på sin webbplats.

– Vi vill veta hur de har resonerat, säger Erik Lindberg, byråchef vid JO.

Och beslutet kan bli avgörande – Aftonbladets kartläggning visar att flera polismyndigheter kan tänka sig att göra som polisen i Skåne.

Skånepolisen började i slutet av augusti med det kontroversiella metoden att publicera bilder på misstänkta brottslingar på sin webbplats för att få allmänheten att hjälpa till att lösa brott.

Metoden kritiserades direkt hårt – bland annat av Advokatsamfundet som helt dömde ut den som olämplig.

Aftonbladets kartläggning visade dock att flera polismyndigheter i landet undersöker möjligheten att följa i Skånepolisen exempel.

Nu har Justitieombudsmännen (JO) beslutat sig för att granska Skånepolisen bildpubliceringar.

Söker svar

– Det beror dels på att det blivit medialt uppmärksammat och vi vill veta hur de har resonerat när de fattade beslutet, säger Erik Lindberg, byråchef vid JO.

Skånepolisen har nu tills den 22 oktober på sig att svara JO över vilka rättsliga och övriga överväganden som föregick beslutet.

– Vi säger inte i dagsläget om det är bu eller bä. Vi vill få in deras underlag först, säger Erik Lindberg.

JO ska undersöka om metoden är förenligt med den lagstiftningen som finns idag. Frågan har även ett principiellt intresse då flera polismyndigheter är intresserade av metoden.

Avgörande

– Vi gör det här bland annat eftersom andra polismyndigheten har flaggat upp att de kanske kommer att göra likadant. Då vill vi att frågan utreds grundligt innan det släpps loss över hela landet, säger Erik Lindberg.

Men JO:s bedömning om den kontroversiella metoden kan dröja några månader.

Och även Rikspolisstyrelsen kan bli inblandad.

Även Datainspektionen granskar Skånepolisen bildpubliceringar – om de på något sätt bryter mot personuppgiftslagen.

Inom kort väntas utredningen vara klar.

Vad de båda myndigheterna kommer fram till i granskningarna kan mycket väl avgöra om Skånepolisen måste sluta med bildpubliceringarna eller om det blir fritt fram för andra polismyndigheter att göra likadant.