”Obama måste ta mer ansvar”

Fredrik Reinfeldt besviken efter presidentens klimattal

Foto: AP
hade hoppats på mer Statsminister Fredrik Reinfeldt var ovanligt skarp i sitt tal inför FN:s generalförsamling.
NYHETER

NEW YORK. Fredrik Reinfeldt är besviken på Barack Obama.

Efter presidentens tal på klimatmötet i New York sa statsministern:

–?Han måste bli mer konkret och målinriktad.

Fredrik Reinfeldt är visserligen noga med att inte ta ordet besvikelse i sin mun.

Men det är efteråt uppenbart att statsministern hade hoppats på betydligt mer än det till intet förpliktigande tal som Barack Obama höll under det emotsedda klimatmötet i FN-högkvarteret i går.

Inga konkreta förslag

–?Han underströk klimat­frågornas avgörande betydelse och erkände att USA bär ett stort ansvar. Men han kominte med några nya konkreta förslag. Vi hoppas ju att han ska vara mer målinriktad och ta ett mer handfast ansvar både vad gäller finansieringsfrågan globalt och i fråga om utsläpps­nivåerna i USA.

Inte heller den kinesiske presidenten Hu Jintaos tal rymde några konkreta utfästelser. Stormakternas ovilja att binda sig vid bestämda nivåer för koldioxidutsläppen är bekymmersam för Reinfeldt.

Huvudmålet för hela det pågående ordförandeskapet i EU är att ett nytt klimatavtal ska undertecknas i december.

”Nära dödläge”

Därför var statsministern ovanligt skarp i sitt eget tal i generalförsamlingen.

–?Jag är oroad över att processen håller på att gå i baklås, vi befinner oss väldigt nära ett dödläge i förhandlingarna. Nu måste världens ledare ta sitt ansvar och höja intensiteten.

I USA måste internationella överenskommelser godkännas av kongressen – vars redan pressade ledamöter är måttligt intresserade av kontroversiella beslut ett drygt år före val.

–?Vi är medvetna om att Obama sitter fast i maktdelningen i USA, säger Fredrik Reinfeldt. ?Men vi känner samtidigt att resten av världen inte kan vänta på att den amerikanska kongressen agerar. Därför är det viktigt att han tar på sig en större global ledarroll.