”Alm vet att mycket talar emot honom”

Experten Ulf Åsgård: Det blir svårt att handla rationellt

Foto: LINA B EINARSSON
Gärningsmannaexperten Ulf Åsgård om fallet Linda Chen: Man får ett lik på halsen. Det blir svårt att handla rationellt.
NYHETER

Mats Alm vet att mycket talar emot honom. Och han har vetat det länge.

Pressen har varit hård och han har hamnat i sitt livs svåraste kris, som ter sig svårlöst, om än inte hopplös.

Vid häktningsförhandlingen såg jag en man vars yttre talade tydligt om ett inre kaos. Skäggig, håret på ända, blek och påtagligt fattig mimik och motorik. När domaren läste upp beslutet spände Mats Alm inte en enda muskel.

Den psykiska krisens reaktioner varierar kraftigt mellan människor bland annat beroende på skillnader i egenskaper, tidigare erfarenheter och traumats art. Hur krisreaktionen påverkas av om man själv förorsakat traumat är föga studerat. I mina samtal med många mördare har vi ventilerat mycket av det jag skriver om här.

Mord av det slag som det nu sannolikt gäller sker ofta i korta processer av ilska och förtvivlan, utan nämnvärd planering. Man får ett lik på halsen. Det blir svårt att handla alltigenom rationellt. Sprickorna i muren uppkommer eftersom känslorna lätt tar överhanden och av att svårigheterna att förutse konsekvenserna av sina handlingar försämras. Man har av naturliga skäl ingen erfarenhet att luta sig mot.

Det leder till knökiga kompromisser, irrationella val och utspel som motverkar sina syften. Och valmöjligheterna framöver minskar. Önskan att återvända till det vanliga livet motverkas av det inre kaoset.

I filmens och deckarnas värld härskar de iskalla gärningsmännen, försedda med en rad andra egenskaper som gör att de kan ställa till med all sorts jävelskap. I verkligheten råder bistra villkor för amatörer, såväl för dem som tjänar det goda som de som gör ont. Ingen levande själ behärskar alla de instrument som finns till hands för att reda ut livets alla nystan.

Avståndet mellan känsla och tanke blir större. Det inre trycket ökar vartefter. Känslan av ensamhet tilltar. Desperationen ökar. Det finns ingen att tala med som

Ulf Åsgård.

skulle kunna hjälpa till att försöka förklara det ofattbara man gjort. Självtilliten pendlar mellan högt och lågt. Självföraktet kan inte visas för någon. Det finns ingen man kan visa de äkta känslorna för. Snaran dras långsamt åt och till slut faller rävsaxen igen.

En god förhörsledare vet allt detta och att hårdhänt konfrontation inte gör nytta – tvärtom, låsningen blir än mer befäst. Den psykiska kris Mats Alm hamnat i har nu övergått i en ny fas. Villkoren är komplett annorlunda. Det finns människor som är villiga att lyssna. De har varit med förr och vet hur svårt det är att återvända till verkligheten. Och de vet också väldigt mycket om hur svårhanterligt alternativet är.

Ulf Åsgård
Med dr, leg läk, psykiater