Kroppen låg ute i 47 dagar

Men polisen vet varken hur eller när Linda Chen dog

Foto: ANDREAS BARDELL
Fyndplats Enligt uppgifter till Aftonbladet låg Linda Chen på fyndplatsen i 47 dagar.
NYHETER

FALUN. Polisen vet fortfarande inte hur och när Linda Chen dött.

Kroppen som hittades i skogen är i för dåligt skick för att kunna ge några tydliga besked.

Nu hoppas polisen att en expert på fluglarver ska lösa gåtan.

I går fortsatte polisens hundpatruller att söka efter spår i skogen kring fyndplatsen. Mycket talar för att Linda Chens kropp legat på platsen under en längre tid. Den var delvis i mycket dåligt skick och inte helt intakt.

”Svaret dröjer”

Obduktionen inleddes i förrgår vid rättsmedicin i Uppsala men den första undersökningen kunde inte ge några klara besked. Varken om dödsorsak eller hur länge hon varit död.

– Svaret kommer att dröja och vi har inte fått något besked om när det kommer, säger Hans-Åke Hedin talesman på Dalapolisen.

Enligt uppgifter till

Aftonbladet verkar hon ha legat i 47 dagar på den aktuella platsen.

Men i hopp om att få säkrare besked har polis-en nu kopplat in rätts-

entomologen Anders Lindström.

Han har tidigare varit med och löst några av Sveriges mest uppmärksammade mord. Som forskare i läran om insekter har han konsulterats i bland annat utredningen om mordet på Carolin Stenvall i fjol och mordet på psykologen Helena Bering 2004.

Larver ger ledtrådar

Han är anställd på SVA, statens veterinärmedicinska anstalt, och med hjälp av fluglarver kan han räkna ut hur länge en kropp legat död.

Anders Lindström kan inte kommentera enskilda fall men berättar för Aftonbladet hur hans arbete går till.

– Det man gör är att man fastställer åldern på larverna och då får man något slags minimitid för hur länge kroppen varit död. Lite beroende på omständig-

heterna kan man få en noggrannhet från några timmar till ett antal dagar.

Ju längre en kropp legat i naturen desto svårare blir analyserna.

Även en rättskemisk undersökning pågår och polisen hoppas att den ska kunna ge besked om möjlig dödsorsak.