Rätt att ge "betyg" till sexåringar

NYHETER

Nu är det fritt fram att ge betygsliknande omdömen till sexåringar.

Det gav länsrätten klartecken till i en dom i går.

"Helt fel", säger Socialdemokraterna.

Bakgrunden är att Haninge kommun söder om Stockholm i maj 2008 beslutade att införa skriftliga omdömen för elever även i förskoleklasser enligt samma modell som för eleverna i årskurserna 1-5.

Barnen bedömdes i tre olika grader: ”Når målen på ett självständigt sätt”, ”når målen” och ”riskerar att inte nå målen”

Beslutet överklagades till länsrätten och Skolinspektionen, vilken riktade kritik mot Haninge kommun för att förfarandet inte var förenligt med skollagen, skriver Dagens Nyheter.

Omdömena omarbetades för att bli mindre betygsliknande, men nu har alltså länsrätten gett kommunen rätt.

–?Jag tycker det är en bra dom. Det som är skönt är att vi inte är förbjudna att använda samma mål i förskoleklassen som i grundskolan. Nu kan vi arbeta med likvärdiga mål i förskoleklassen som i grundskolan, även om man arbetar på ett annat sätt, säger Jonatan Block, grundskolechef i Haninge kommun till DN.

Men länsrättens beslut möter kritik.

Socialdemokraterna är kritiska till att barn i de lägre skolåldrarna ska betygsättas och konkurrera med varandra.

–?Vår hållning är att vi vill ha en uppföljning av varje enskilt barn och gärna skriftliga omdömen, men inte betygsliknande. Vår inställning gäller även förskoleklasser, säger Marie Granlund är Socialdemokraternas talesman i skolfrågor och vice ordförande i utbildningsutskottet.