Svenska pojkar sämst på trafiksäkerhet

Norska flickor bäst – enligt ny undersökning

Foto: Foto: lasse allard
Svenska 15-åriga pojkar är sämst i Norden på trafikvett, enligt NTF:s undersökning.
NYHETER

De kallas ”De glömda barnen”.

Barn mellan 12 och 17 år är sämst utbildade i Norden när det gäller trafiksäkerhet.

Och svenska pojkar kan minst av dem alla, enligt en ny undersökning.

Lättbegriplig skylt? Norska flickor är bäst på trafikregler – svenska pojkar är sämst.

De går igenom det på dagis.

Och i småskolan.

Och på mellanstadiet.

Men sen tar det stopp gällande lektionerna om ”Herr Gårman”, om att titta sig åt båda hållen när man korsar vägen, eller om att ha bältet på sig i bilen.

I Sverige fokuseras trafiksäkerhetsarbetet på de allra yngsta, och barnen tas väl omhand – upp 12 års ålder. Sedan klassas de som ”trafikmogna”, enligt en ny undersökning gjord av Nationalföreningen för Trafiksäkerhetens Främjande, NTF.

Svenska pojkar vet minst

Ett misstag – konstaterar undersökningen. För studien, som gjorts på 5 000 15-åringar i Sverige, Norge, Danmark och Finland visar att trafikbristerna är stora. Och att svenska 15-åriga pojkar är sämst av alla när det gäller attityd, beteende och att prata om trafikregler. Både med föräldrar och i skolan.

– Nu blir det enklare att förstå hur de senare utvecklas till den mest riskbenägna åldersgruppen i trafiken, nämligen 18-24 år, säger Nils Petter Gregersen, trafiksäkerhetschef på NTF.

Norskor bäst på bälte

Enligt undersökningen är norska flickor bäst på att använda bälte. Bäst på att prata om trafikvett. Och bäst i allmänhet när det gället attityden i trafiken. Deras manliga skolkamrater däremot utmärker sig genom att vara de som har varit påverkade av droger mest i trafiken. Hela 17 procent av de tillfrågade norska pojkarna har varit påverkade i trafiken, enligt studien.

I Finland är man sämst på att använda bälte, men bäst på att kunna lagar och regler.

Danskar dricker mest

Danmark då? Ja, de dricker mest, känner till promillegränsen sämre, och har positivare attityder till kombinationen alkohol och trafik. Betdyligt färre danska ungdomar, både flickor och pojkar, vill ha nollgräns för alkohol i trafik jämfört med de andra länderna.Finska killar är sämst och danska tjejer är bäst. Flickor beter sig genomgående trafiksäkrare än pojkar.

Nu kräver NTF skärpa regler för trafikundervisningen i skolan.

– Med ett målinriktat arbete skulle en stor del av deras trafikolyckor förhindras, säger Nils Petter Gregersen.