Rikast får bestämma

G20 ingen jämlik klubb

Foto: Reuters
Deltagarna i G20-mötet samlade på samma bild.
NYHETER

Efter G20-mötena ser alla lika viktiga och mäktiga ut på den traditionella lagbilden.

Den här uppställningen är mycket mer sanningsenlig.

Pengarna styr.

Jämlikhet är viktigt när G20 möts. Intrycket man vill förmedla är att detta är en klubb där alla deltar på samma villkor. Ingenting kunde vara mer felaktigt.

Makten att påverka står i direkt proportion till hur stor ekonomi ledarna företräder.

Obama är big shot

Big shot är givetvis USA:s president Barack Obama. Trots att han styr en stormakt på dekis är landets ekonomi större än hela EU:s sammantaget.

Kinas Hu Jintao är visserligen inte näst störst men företräder den ekonomi i världen som växer snabbast. Ett av få G20-länder som kan visa på tillväxt trots krisen. En nej från Kina väger mycket tungt.

Jämför det med Jacob Zumas Sydafrika. Afrikas stormakt, men med en ekonomi som till och med är mindre än Sveriges. Zuma är med som alibi. Annars skulle det som ut som världen struntar i Afrika.

De övriga ledarna lyssnar artigt, men bryr sig inte.

Jätteländer som Kanada och Australien gör inte mycket väsen av sig på mötena. Deras yta är stor men ekonomin förhållandevis liten.

Sarkozy bryter reglerna

Indien ligger lågt trots världens näst största befolkning. Ekonomin är inte ens hälften så stor som Tysklands.

Den ende som bryter mot spelreglerna är Nicolas Sarkozy. Han bröstar upp sig trots att Frankrike inte platsar bland de allra största.

FAKTA

Det här är G20

G20 startades 1999 som en följd av 90-talets finans­kriser och en ökande förståelse kring den globala ekonomin. Första mötet ägde rum i Berlin 15–16 december 1999, under värdskap av de tyska och kanadensiska finansministrarna.

?Finansministrarna och centralbankscheferna i 19 länder samt EU ingår i gruppen. De fullvärdiga medlemmarna är: Argentina, Australien, Brasilien, EU, Frankrike, Indien, Indonesien, Italien, Japan, Kanada, Kina, Mexiko, Ryssland, Saudiarabien, Storbritannien, Sydafrika, Sydkorea, Turkiet, Tyskland och USA.

?Ledarna för dessa länder träffas regelbundet för diskussioner om dagsaktuella ekonomiska och politiska frågor.

?I första hand sammanför gruppen finansministrar och centralbankschefer, men G20 håller också toppmöten för stats- och regeringschefer, senast i London.