Nu börjar slaget om internet

EU-parlamentet och ministerrådet i förhandlingar om det omtvistade telekompaketet

NYHETER

Friheten på nätet är hotad, säger Piratpartiet.

Tvärtom - konsumentskyddet på internet stärks, säger EU:s regeringar.

I dag börjar slutstriden om det så omtvistade telekompaketet.

Grundtanken med telekompaketet är att skapa en bättre fungerande telemarknad inom EU. Mer konkurrens på nätet och bättre skydd för konsumenten finns med.

Men debatten har kommit att handla om friheten på nätet och om saker som överhuvudtaget inte finns med i förslaget till lagstiftning. EU-parlamentet och EU:s ministerråd, som består av medlemsländernas regeringar, är inte överens och den här veckan börjar arbetet för att nå en kompromiss. Stridsfrågorna är två.

1. Avstängning från internet. EU-parlamentet enades i våras om ett tillägg till lagstiftningspaketet. Där står att ingen ska kunna stängas av från nätet utan att det först har prövats i en domstol. Ministerrådet säger nej. Dels för att en sådan skrivning skulle kunna försvåra brottsbekämpning. Dels för att det här är en fråga som bör avgöras i varje enskilt medlemsland. Sverige säger till exempel nej till avstängning från internet. Lyfts frågan till EU-nivå kan vår inställning i framtiden komma att äventyras.

2. Nätneutralitet. Alltså: Att allt på nätet ska vara öppet och fritt för alla. En internetleverantör ska inte kunna blockera vissa sidor. Går utvecklingen åt det hållet riskerar internet att bli ett slags kabel-tv-nät där kunder betalar för ett visst innehåll medan annat är stängt.

– Det handlar om vilket internet vi ska ha i framtiden, säger Christian Engström, EU-parlamentariker för Piratpartiet.

Han vill att EU genom den nya lagstiftningen ska garantera friheten på nätet.

Får mothugg

Men här får han mothugg, inte bara från ministerrådet utan också från andra parlamentariker, bland andra Centerpartiets Lena Ek.

”För Centerpartiet är det självklart att staten inte ska reglera något den fria marknaden hanterar bättre själv”, skriver hon på debattsajten Newsmill.

I dag finns inga förbud mot att begränsa tillgången till nätet. Men i telekompaketet finns faktiskt skrivningar som handlar om att stärka kundernas rättigheter mot leverantörerna. Bland annat ska nätanvändarna få reda på vilka begränsningar som en viss leverantör planerar. Piratpartiets Christian Engström tycker i stället att skrivningarna luktar smyglagstiftning till internetleverantörernas fördel.

Ett slags kabel-tv

– Ministerrådet vill att företagen ska bestämma vilka regler som ska gälla. Men då finns en risk att internet slutar att vara en öppen plats för alla och i stället blir ett slags kabel-tv.

Eftersom Sverige fram till årsskiftet är EU:s ordförandeland är det infrastrukturminister Åsa Torstenssons sak att ena parlament och ministerråd.

I kväll möts EU-parlamentets förlikningsgrupp för att prata sig samman inför förhandlingarna som enligt planerna ska börja före oktober månads slut.

– För branschen är det jätteviktigt att vi kommer fram till en kompromiss. I dagsläget vet man inte vad som gäller, säger Henrik Hansson, politiskt sakkunnig hos infrastrukturminister Åsa Torstensson.