Sveriges Gil Grissom ska lösa mordet

NYHETER

FALUN. En björnfamilj, svampplockare och hundägare.

Många kunde ha hittat Linda Chen i skogen längs väg 80 under de 49 dagar hon var saknad.

Nu ska entomologen Anders Lindström hjälpa polisen att förstå mysterierna kring den 32-åriga kvinnans fyndplats.

Vi har sett det varje vecka på tv, i programmet ”CSI”.

Den smått excentriske Gil Grissom tittar på larver, flugor och skalbaggar, och kan sedan ge förklaringar till när, var och hur en kropp mördades.

– Riktigt så glamouröst är det inte i verkligheten, säger Anders Lindström, vid Statens veterinärmedicinska anstalt.

Han har nu kallats in av polisen i Falun för att hjälpa dem att förstå vad som har hänt med Linda Chens kropp.

– Vi kallar in den här sortens expertis ibland. Vi har flera frågetecken kring kroppen. Den är mycket som är oklart, säger Hans-Åke Hedin, presstalesman vid polisen i Falun.

Anders Lindström har tidigare varit mycket framgångsrik när han har hjälp polisen i mordgåtor. Han arbetade bland annat med ett uppmärksammat mord på en kvinna för några år sedan.

– Hon hade varit försvunnen i elva dagar när kroppen hittades. Det var många spekulationer då om huruvida hon hade varit kidnappad en tid, eller om hon hade mördats direkt, säger Anders Lindström.

Han analyserade de insekterna som hittades på kroppen.

– Undersökningarna visade att de var mellan tio och tolv dagar gamla då, vilket gjorde att man förstod att hon hade dödats direkt, säger entomologen.

Det finns flera frågetecken kring Linda Chens kropp. Den låg i ett område där både hundägare, svampplockare och vilda djur finns. Nu vill polisen veta om kroppen verkligen har funnits på samma ställe hela tiden, eller om den har flyttats.

– Det finns olika flugor som finns på olika områden. Det finns flugor som är i stadsmiljö, flugor som stannar i skuggområden, och flugor som håller sig i solen. Om man till exempel hittar ”fel” sorts flugor på en kropp kan det indikera att en kropp har flyttats, säger Anders Lindström.

Polisen hoppas även att han ska hjälpa dem med att bestämma hur länge kroppen har legat på fyndplatsen.

– Hur exakt man kan vara varierar på grund av omständigheterna. Vissa ägg finns bara i 24 timmar, vissa larver i ett antal dagar. Men när en kropp har legat på ett ställe i fyra till fem veckor så blir det inte lika exakt, säger Anders Lindström.