De är smartast i din kommun

Så gick det i högskoleprovet - kommun för kommun

NYHETER

210 personer fick maxpoängen 2.0 på det senaste högskoleprovet.

Här är listan med namnen på de smartaste i din kommun.

Aftonbladet har dragit loss listan med resultaten från det senaste högskoleprovet, det som skrevs 5 april i år.

I listan publicerar vi enbart namnen på dem som fått 1.5 poäng eller högre.

Högskoleprovet består av 122 frågor med fem svarsalternativ som ska besvaras på max fyra timmar. För att få maxpoängen 2.0 krävdes i år 109 rätt.

Inte heller denna gång var det någon som hade alla rätt. Det har bara fem personer lyckats med på drygt 30 år, senast 2005.

Sämre på matte

Det har blivit lättare att förbereda sig för provet de senaste åren. På nätet finns många av de tidigare proven utlagda, kompletta med svar. Det finns till och med företag som specialiserat sig på att hjälpa folk att förbereda sig inför högskoleprovet.

Men trots att möjligheterna att förbereda sig blivit allt bättre märks ingen resultatförbättring.

Tvärtom.

– Vi märker att de presterar sämre på mattedelen. De är helt enkelt sämre på matte idag än tidigare, säger Nils Olsson, utredare på Högskoleverket.

På Aftonbladets lista finns 5779 namn i landets samtliga kommuner. Och vissa regionala skillnader finns.

– De som skriver i universitetsstäderna presterar generellt sett bättre än resten av landet. Det märks ett samband mellan utbildningsnivå och provresultat. Lund och Uppsala brukar vara bäst, säger Nils Olsson.

Rusning i storstäderna

Sammanlagt skrev 37 432 personer skrev provet. Det är något färre än förra året. Men i storstadsregionerna märktes en kraftig uppgång - i Stockholmsområdet hela 12 procent fler än tidigare.

– Det har blivit svårare att komplettera betygen, på grund av minskade anslag till komvux. Så fler gör högskoleprovet som en andra chans. Sen är det även en effekt av de stora kullarna, säger Nils Olsson.

Högskoleprovet infördes 1977. Ursprungligen var det tänkt som en andra chans till högskolestudier för personer över 25, med fyra års arbetslivserfarenhet.

Men sen 1991 är provet öppet för alla. Och det var på 90-talet som intresset för provet var som störst. Då var det dubbelt så många som skrev provet, jämfört med idag.