Domar i Riccardo- målet överklagas

NYHETER

Domarna i målet om dödsmisshandeln av Riccardo Campogiani kan komma att prövas av Högsta domstolen (HD).

En av tonåringarna har redan överklagat sin dom och begärt prövningstillstånd av HD.

När domarna i målet avkunnades den 6 maj antydde flera av försvarsadvokaterna att målet skulle föras vidare till högsta instans. Nu har det första överklagandet lämnats in.

Först ut är en 17-åring som av Svea hovrätt dömdes till ett års sluten ungdomsvård för grov misshandel och vållande till annans död.

– Min klient nekar och vill bli frikänd. Det finns skäl för HD att bevilja prövningstillstånd i detta fall och jag tror att möjligheten är ganska stor att min klient beviljas en ny prövning, säger advokat Bengt H Nilsson till TT.

Docent: Liten chans

Det tror däremot inte Josef Zila, docent i straffrätt vid Stockholms universitet.

Enligt honom är det mycket svårt att få prövningstillstånd i HD, och särskilt om det gäller rena bevisfrågor.

– Chansen är inte stor att HD tar upp målet, för att inte säga minimal. För att HD ändå ska göra det krävs det något mycket avvikande, säger Zila till TT.

Advokat Bengt H Nilsson anser att det är av stor vikt för rättstillämpningen att HD vakar över hur domstolarna bedömer bevisningen och ser hur den går till.

Han framhåller att domen i Riccardo-målet bygger på uppgifter som lämnats av unga vittnen som inte minns vad de sett av händelsen.

– Två vittnen medgav att de lämnat oriktiga uppgifter på grund av lojalitet mot sina kompisar. Min klient menar att domstolarna tagit för lätt på bevisningen. Man måste ställa betydligt större krav på åklagarens bevisning, säger Bengt H Nilsson.

Gemensamt ansvar

De övriga två dömda 16-åringarna har också bestämt sig för att driva målet vidare.

Advokat Leif Silberskys klient vill ha det kollektiva ansvaret prövat.

– Vad krävs för att kunna döma pojkarna kollektivt när åklagaren inte kan säga vad var och en av dem gjort? undrar Silbersky.

HD tar troligen i juli eller augusti ställning till om pojkarna ska beviljas prövningstillstånd och få misstankarna mot dem prövade på nytt.

Hovrätten ansåg att tre av de fyra mordåtalade pojkarna orsakade Riccardo Campigianis död genom att sparka på hans kropp och huvud. De dömdes alla tre till ett års sluten ungdomsvård för grov misshandel och vållande till annans död. En fjärde åtalad frikändes.

Kjell Rynhag/TT