”Alla ska få vård när de är sjuka”

Läsarna chattade om papperslösa flyktingar med Röda Korsets Charlotta Arwidsson

NYHETER

Hobbes säger: Jag förstår inte riktigt kritiken mot den nya lagen. Är det inte rimligt att sjukvård ska vara en rättighet som man som MEDBORGARE har i ett land, eller om man befinner sig på legal väg i ett land, som t.ex. turist? Om folk som befinner sig illegalt i landet ska ha rätt till sjukvård så innebär det ju i praktiken att hela världens befolkning ska ha rätt till sjukvård i Sverige, och det är väl inte rimligt? Är man papperslös så betyder det att man inte har rätt att vara i Sverige, och då ska man inte heller ha sjukvård här.
Charlotta Arwidson säger: För det första så tror jag det är viktigt att komma ihåg att Sverige har skrivit under konventionerna om de mänskliga rättigheterna och där ingår rätten till hälsa och sjukvård. Det är enligt dessa konventioner inte enbart en medborgerlig rättighet. Vad betyder det egentligen att Sverige förbundit sig att respektera dessa rättigheter? Får Sverige tolka det som man vill? Vi tycker inte det utan vi måste sträva efter att alla får sjukvård när de är sjuka. Det måste hållas isär från frågan om man får vara här eller inte. För övrigt finns inga studier gjorda som tyder på att det finns något som heter medicinsk turism. Att hela världen skulle komma hit känns väldigt otroligt.
Christian säger: Hur mycket beräknas det kosta att ge papperlösa vård som andra, dvs lite mänskliga rättigheter?
Charlotta Arwidson säger: Det är svårt att svara på eftersom vi inte vet exakt hur många de papperslösa är i Sverige. De är ju förhållandevis väldigt få och man jämför med antalet i andra Europeiska länder. Man räknar med några miljoner, vilket är en försvinnande del i budgeten för sjukvården i Sverige. Vi tror inte att det här är en fråga som egentligen handlar om pengar.
Johan säger: Hur är det i andra länder inom EU, får papperslösa vård där?
Charlotta Arwidson säger: Oraganisationen PICUM (www.picum.org) har precis gjort en studie och jämfört elva EU länder. Sverige är sämst bland dessa länder i Europa för ingen annanstans får papperslösa betala full kostnad för akutsjukvård. Ta Spanien som exempel, där kan man registrera sig papperslös och få vård på samma sätt som medborgare.
anonym säger: Men papperslösa som är efterlysta pga att de gömt sig undan utvisning, bör de ha full anonymitet så att polis eller migrationsverket INTE ska få veta att de finns där?
Charlotta Arwidson säger: Sekretesslagen gäller även dessa personer! Jag som sjuksköterska vill inte tvingas bryta mot lagen. Dessa människor är också oerhört rädda, så att inte ge dem möjlighet att få vård och skyddas av sekretessen betyder ju i realiteten att de inte alls vågar gå till sjukhusen och få vård. Vad är det för mening då?
Annie säger: Vet man ung hur många papperslösa som finns i Sverige?
Charlotta Arwidson säger: Det är svårt att uppskatta. Alla siffror som florerar är ju gissningar. Papperslösa Stockholm (papperslösas egen förening) tror att det finns runt 30 000 personer som lever papperslöst i Sverige. Polisen säger att de har ungefär 8000 avvisningsärenden (männikor som avvikit innan de avvisats). Det är den enda säkra siffran vi har.
Susanna säger: Varför blir de kvar i Sverige när de fått utvisningsbesked? Brukar inte polisen "kasta ut" dem som blir avvisade?
Charlotta Arwidson säger: Många upplever att de inte kan åka tillbaka. Livet i hemlandet är värre än att leva papperslöst i Sverige. Jag har ingen kunskap om hur polisen prioriterar sitt arbete och varför papperslösa inte bara "kastas ut". Det bör nog en polis svara på.
Eva säger: Hur arbetar röda korset med vård åt papperslösa? Jag har hört att ni har kliniker för dem, men utöver det?
Charlotta Arwidson säger: Ja det stämmer att vi har en sjukvårdförmedling. Till den hör en hjälptelefon dit papperslösa kan ringa och ett frivillignätverk av medicinsk personal som hjälper papperslösa frivilligt och gratis. För övrigt jobbar vi mycket med påverkansarbete eftersom vi tycker att det måste komma en lag som ger papperslösa och asylsökande rätt till sjukvård på lika villkor som övrig befolkning.
Anders säger: Gäller sekretesslagen också brottslingar ex en efterlyst inbrottstjuv?
Charlotta Arwidson säger: Sekretesslagen gäller beroende på straffsatsen av det brott någon utfört. Alltså om en brottsling kommer till sjukhuset som har gjort ett brott som skulle ge mer än ett år i fängelse, tex om man mördat någon, då får jag bryta min sekretess, inte annars. Jag måste också bryta sekretessen om jag får en specifik fråga från polisen om en tydligt identifierbar person.
Anonym säger: Hej, hur kan man som privatperson stödja de papperslösa?
Charlotta Arwidson säger: Det kanske viktigaste är att våga ge röst åt en grupp människor som är så svaga i samhället att de oftast inte vågar föra sin egen talan. Våga stå upp för papperslösa rättigheter när de diskuteras. Sedan kan man ju ta kontakt med de organisationer som jobbar med papperslösa och höra om de behöver hjälp med något, man kan skänka pengar osv.
mia säger: Hur finansierar ni de papperslösas vård?
Charlotta Arwidson säger: På Röda Korset tar vi av egna medel för att finansiera verksamheten. Vi får också en del donationer.
Uffe säger: Att man erbjuds akutvård låter ju rimligt, vi kan ju inte låta folk dö utanför sjukhusen. MEN att erbjuda anonymitet och underlätta för deras illegala vistelse i Sverige ser jag ingen anledning till. Vore inte en omedelbar transport från sjukhuset till flygplatsen när det medicinska läget så medger en rimligare åtgärd?
Charlotta Arwidson säger: Frågan är ju vad som är akutsjukvård?? När blir det akut? Om man har diabetes och inte har tillgång till insulin så blir det ju förr eller senare akut. Ska vi då tvinga människor att vänta tills det blir akut? Det är otroligt oekonomiskt för sjukhusen och otroligt onödigt när man ser till mänskligt lidande.
Moderator säger: Nu kommer dagens sista fråga.
Théa säger: Hur och vad lever dessa människor av? Mat, kläder och annat?
Charlotta Arwidson säger: Det finns gott om arbetstillfällen för papperslösa i Sverige, städjobb och annat. De flesta jobbar, en del lever på allmosor.
Moderator säger: Nu måste vi tyvärr sluta för i dag. Tack Charlotta Arwidsson och tack alla som ställde frågor!

aftonbladet.se