Jorden på Mars talar för liv

NYHETER

Forskare ansvariga för den amerikanska rymdsonden Phoenix som redan har hittat is på Mars, säger att preliminära analyser av ett stickprov jord som skrapats upp av rymdfarkostens robotarm visar att jorden var mycket mer basisk än väntat.

– Vi har faktiskt hittat vad som förefaller vara de egenskaper, de näringsämnen, som understöder liv i det förgångna, i dag eller i framtiden, sade chefsforskaren Sam Kounaves.

– Det är den slags jord som man förmodligen har i sin trädgård, basisk jord. Det skulle kanske gå bra att odla sparris i den.

Inget giftigt

En kubikcentimeter jord skrapades upp 2,5 centimeter under Mars yta. Jordprovet hade ett pH-värde på 8 eller 9.

– Vi blev alla mållösa av den information vi fick. Det finns inget i jorden som utesluter liv. . . Inget i den är giftigt, sade Kounaves.