Fel, fel, fel, Åkesson

SD-ledaren: Det var lite slarvigt

Foto: LASSE ALLARD
”JAG ÅNGRAR INGET” ”Jag ångrar ingenting i artikeln. Jag står för den och det är egentligen inga nyheter i den. Det är sådant vi har hävdat länge, men det är först i dag vi får genomslag för det”, sa Jimmie Åkesson när Aftonbladet mötte honom utanför en lägenhet i Stockholm i natt.
NYHETER

Nära hälften av Jimmie Åkessons påståenden är falska eller saknar grund, enligt experterna.

Nu erkänner SD-ledaren att han inte har belägg för allt han påstår i Aftonbladets debattartikel.

Flera gånger upprepar han:

– Det finns nästan ingen information att tillgå, men i rimlighetens namn kan man anta att det stämmer.

I går publicerade Aftonbladet debattartikeln från Sverigedemokraternas partiledare. Den består av en rad påståenden om islam och muslimer.

Aftonbladet har gått igenom dem med berörda myndigheter och forskare (se hela granskningen längst ner på sidan):

Av 21 påståenden är tio felaktiga eller saknar vetenskaplig grund, enligt experterna.

Ytterligare fyra anses kraftigt överdrivna eller ytterst ovanligt förekommande.

Både Säpo och Brottsförebyggande rådet kritiserade i går Jimmie Åkessons artikel. Till slut tvingades SD-ledaren ta tillbaka att muslimska män är överrepresenterade bland svenska våldtäktsmän.

”Lite slarvigt”

– Det var lite slarvigt uttryckt, säger han.

– Det går ju inte att bevisa att de är överrepresenterade eftersom det inte förs någon sådan forskning. Jag skulle ha sagt att det var män från muslimska länder. Men det är ju mest semantik.

Flera av Åkessons påståenden går inte att bevisa. Till exempel registreras inte religionstillhörighet i Sverige. Dessutom utgår han från att fundamentalism och radikalisering har ökat – trots att det inte finns någon jämförande forskning över tid.

Samma resonemang för Åkesson om terrororganisationer.

”Har inte kollat”

– Sunt förnuft säger att det ökar i takt med att minoriteten blir större.

Partiledaren skriver också att ingen för 20 år sedan kunde ana att islam skulle vara Sveriges näst största religion. Men det var den redan då.

– Det kan du förvisso ha rätt i, det har jag inte ens brytt mig om att kolla upp.

”Det kan bli så”

Hur kan du säga att fundamentalismen ökar, eller att Malmö kommer att få en muslimsk majoritet, när inte ens experterna kan det?

– Det är klart att man inte kan påstå att vi får en ökning, det är klart att det är svårt att göra befolkningsberäkningar, men om utvecklingen ser ut som den gör i dag är jag fullt övertygad om att det kan bli så.

– Det skulle kunna bli en majoritet isbjörnar också, rent hypotetiskt. Det kan man inte veta, säger Jimmie Åkesson.

FAKTA

Experter granskar: 10 fel i debattartikeln

1. Islam skiljer sig från kristendomen på flera avgörande punkter, till exempel gällande distinktionen mellan andlig och världslig makt och synen på våldsanvändning.

FEL. –?Det där är helt fel, hela skalan av åsikter finns inom båda religionerna, säger Jan Hjärpe, professor emeritus i islamologi.

2. Islam och den muslimska världen har aktivt avvisat upplysningen och humanismen.

FEL. –?Det stämmer inte, det finns nordafrikanska filosofer som är hängivna upplysningen och humanismen, säger Jan Hjärpe.

3. Islam har påverkat det svenska samhället i betydligt högre utsträckning än det svenska samhället har påverkat islam.

FEL. –?Det finns inga som helst belägg för detta. Majoriteten av Sveriges muslimer har påverkats av det svenska samhället, säger Aje Carlbom, socialantropolog som forskar om mångkulturalism och islamism.

4. Utvecklingen kommer att fortsätta på grund av massinvandringen från muslimska länder tillsammans med de relativt höga födelsetalen inom den muslimska befolkningsgruppen.

Migrationsverkets statistik över invandringen till Sverige förra året visar att den största gruppen var svenskar som återvände från utlandet. Därefter kommer (i storleksordning): Irak, våra nordiska grannländer, Polen, Somalia, Tyskland, Thailand, Kina, Rumänien och Serbien.

Enligt Statistiska centralbyråns befolkningsstatistik från 2008 föder svenska kvinnor födda i Sverige i genomsnitt 1,8 barn. De som är födda i Iran och Irak föder i genomsnitt 3 barn.

–?I Europa föder människor med bakgrund i muslimska länder i genomsnitt 1,5 barn mer jämfört med infödda européer men det är en siffra som minskar. Vi vet inte hur det kommer se ut i framtiden, säger Aje Carlbom.

5. De flesta studier som gjorts visar att fundamentalisterna är en stor och växande minoritet.

FEL. –?Det är taget ur luften. Ingen vet omfattningen. Det finns forskning som visar att det finns en liten procent fundamentalister, men man vet ingenting om gruppen ökar, säger Aje Carlbom.

SD: Hänvisar till en rad undersökningar från Tyskland, Holland, Storbritannien och Irland om attityder bland muslimer, men ingen av dem talar om en ökning. I stället säger Jimmie Åkesson att man kan anta att fundamentalisterna ökat i takt med att muslimerna blivit fler.

6. Rotlösheten, som den mångkulturella samhällsordningen underblåst hos många andra och tredje generationens invandrare, har fått många att söka sig till islam som en identitetsskapande och samlande kraft och vi upplever nu en radikaliseringsprocess bland muslimska ungdomar i Europa.

FEL. –?Det han talar om finns, det är inget snack om saken. Men vi vet inte omfattningen och vi vet inte om det ökar eller minskar. Det finns inga stora kvantitativa studier i Sverige om muslimska värderingar, säger Jonas Otterbäck, universitetslektor i religionshistoria.

–?Det finns forskning som visar att andra generationens muslimer genomgår en religiös pånyttfödelse där islam blir väldigt viktigt. Därifrån vet man ingenting om någon radikalisering, säger Aje Carlbom.

SD: Känner inte till någon svensk attitydundersökning bland muslimer utan hänvisar till en rad artiklar i svenska tidningar och en hårt kritiserad rapport från terrorexperten Magnus Ranstorp.

7. I en undersökning från 2007 uppgav 37 procent av de unga brittiska muslimerna att de skulle föredra sharialagar framför brittisk lag och lika många ansåg att den som konverterar från islam ska avrättas.

Stämmer, men rapportens författare Munira Mirza, doktorand vid Kents universitet, skrev också att de flesta muslimer är väl integrerade och vill leva under brittisk lag.

8. Islam är Sveriges näst största religion och det kunde ingen ana för tjugo år sedan.

FEL. –?Det blev islam redan i slutet på 1960-talet, säger Jan Hjärpe.

9. Konstnärer som kritiserar eller skojar med islam lever under ständigt dödshot.

–?Det fanns en tid då jag fick väldigt många dödshot. Men det är ett minimalt antal svenska konstnärer som råkat ut för det här. Jag känner mig inte hotad i dag, säger konstnären Lars Vilks som tecknade Muhammed som en rondellhund.

10. Ett tiotal muslimska terrororganisationer har etablerat sig i Sverige.

FEL. Säpo använder sig inte av begreppet ”muslimska terrororganisationer” utan talar om ”våldsbenägen islamism”.

–?Vi tycker att det låter mycket med ett tiotal organisationer. Det finns radikala muslimska grupper som begår brott, men det är en mycket liten del. Sverigedemokraterna hänvisar till en artikel från 2001 och det hinner hända mycket på åtta år, säger Patrik Peter, pressekreterare på Säpo.

–?Jag känner till fyra islamistiska terrororganisationer i Sverige, som är stämplade av det internationella samfundet, säger Magnus Norell, forskare vid Totalförsvarets forskningsinstitut.

11. Ledande muslimska företrädare har framfört krav på införandet av sharialagar i Sverige.

ÖVERDRIFT. SD hänvisar till Mahmoud Aldebe, ordförande för Sveriges muslimska förbund, som krävde införandet av sharialagar inom familjerätten i Sverige. Han kritiserades av flera muslimska ledare för sitt uttalande.

–?Det finns en som har gått ut och krävt det, men ledande muslimska företrädare i plural, det vet man inget om, säger Aje Carlbom.

12. Svenska landsting använder skattebetalarnas pengar till omskärelse av friska pojkar.

ÖVERDRIFT. –?Vi har rekommenderat att landstingen erbjuder omskärelse. Men det handlar om mikroskopiska pengar för landstingen. I de flesta landsting är det inga pengar alls, men det finns några som subventioner patientkostnaden till viss del, säger Göran Stiernstedt, avdelningschef för vård och omsorg på Sveriges kommuner och landsting, SKL.

13. Sverige har flest våldtäkter i Europa och muslimska män är mycket kraftigt överrepresenterade bland förövarna.

FEL. Brottsförebyggande rådet slår fast att det inte går att jämföra på det viset mellan länder.

–?Det är helt och hållet fel. Vi har flest antal anmälda våldtäkter i Sverige och det tycker vi är bra. Det är en minmal bråkdel av alla sexualbrott som anmäls till polisen, säger Klara Hradilova Selin, utredare på Brå.

Enligt henne finns heller ingen grund för att muslimska män skulle vara överrepresenterade.

–?Jag har inte sett någon undersökning som behandlar det.

SD hänvisar till två rapporter från Brå, en från 1996 och en från 2005. Den överrepresentation som hittades bland utländska män visade sig senare vara för stor.

14. Svenska badhus har infört separata badtider för män och kvinnor.

SKL har ingen samlad bild. Enligt en artikel i SvD, som SD hänvisar, till blir det allt vanligare. Bland annat fanns det då, i februari 2008, i Luleå och Botkyrka.

15. Svenska kommuner överväger införandet av könssegregerad simundervisning i skolorna.

ÖVERDRIFT. –?Det har jag hört talas om någon gång. Man har anpassat simundervisningen för att alla ska lära sig simma och det har man gjort på flera sätt, inte bara genom att dela upp undervisningen, säger Per-Arne Andersson, avdelningschef för lärande och arbetsmarknad på SKL.

16. Frysdiskarna i våra livsmedelsbutiker erbjuder ritualslaktat kött.

–?Halalslaktat kött ingår i vårt centrala sortiment. Vi kallar det inte för ”ritualslaktat”, det antyder att det är något hokuspokus. Det här är en slaktmetod som är väldigt noga kontrollerad, det finns regler för hur det ska gå till, säger Magnus Nelin, presschef på Coop.

17. Svenska förskolor slutar att servera fläskkött.

ÖVERDRIFT. –?Jag har aldrig hört talas om någon förskola där man slutat helt med fläsk. Men det är ingen kommunal skola som tvingar barn att äta något som de eller föräldrarna inte vill, säger Laina Kämpe, utredare på SKL.

SD hänvisar till Malmö kommun där tre förskolor slutade med fläskkött för att öka kvaliteten på andra maträtter.

18. Svenska skolor inför nya lov för att fira avslutningen på ramadan.

–?Man får förlägga loven hur man vill, det finns också möjlighet att ha flexibel lovgivning på skolorna, säger Ingrid Lindskog.

SD hänvisar till en artikel i DN från 2004 om att Sigtuna och Huddinge beslutat om att införa ett nytt skollov för att fira avslutningen på ramadan.

19. Kyrkliga skolavslutningar förbjuds på fler och fler skolor.

–?Det pågår diskussioner i kommunerna, men de flesta firar i kyrkor om det finns möjlighet till det, säger Per-Arne Andersson på SKL.

–?Man får inte ha konfessionella avslutningar i någon religion. Så har det varit länge. En del skolor väljer en annan lokal, men det är inte förbjudet att vara i kyrkor, säger Ingrid Lindskog på Skolverket.

20. Om nuvarande takt håller i sig kommer den muslimska befolkningen att ha flerdubblats i storlek på några decennier.

FEL. I Sverige registreras inte trostillhörighet vilket gör det omöjligt att kontrollera påståendet. I dag har 38 procent av Malmös befolkning utländsk härkomst. 17 procent är från Asien, Afrika och Östeuropa. 2002 hade 30 procent av Malmös befolkning utländsk härkomst.

–?Antalet muslimer kommer att öka, men hur stor ökningen blir kan man inte säga, säger Aje Carlbom.

21. Många av Europas större städer, inklusive Malmö, kommer med största sannolikhet att ha en muslimsk majoritet.

FEL. –?Det där är väldigt omtvistat. Man vet ingenting om det. Antalet muslimer blir fler, men därifrån kan man inte dra slutsatsen att de inom några decennier skulle var i majoritet, säger Aje Carlbom.

SD hänvisar till en artikel Financial Times som spekulerar om att den muslimska minoriteten kan bli majoritet.

ARTIKELN HANDLAR OM