Hjälpen hann inte fram i tid

NYHETER

28 augusti, 2009: En 37-årig man från en ort utanför Uppsala dör i svininfluensan.

Ett par dagar tidigare har han haft kontakt med sjukvårdsrådgivningen, men inte fått rådet att uppsöka läkare. Sent på kvällen blir mannen akut sjuk och avlider innan ambulansen hinner fram.

37-åringen tillhörde riskgrupperna.

3 september, 2009: En man i 55-årsåldern dör i svininfluensa på Västerås lasarett. Han led av en cancersjukdom i lungorna och tillhörde därmed riskgrupperna. Mannen hade haft torrhosta i ett par veckor, feber och tecken på lunginflammation. Han hade varit inlagd på intensivvårdsavdelningen i tre dagar när han avled.