Så hjälper du ditt barn

Johan Struwe, överläkare på Smittskyddsinstitutet, svarar

NYHETER
Foto: SMITTSKYDDSINSTITUTET
Johan Struwe, överläkare på Smittskyddsinstitutet, svarar på de viktiga frågorna.

Hur vet jag om mitt barn är smittat av svininfluensa?

–?Det första du ska göra när du är osäker är att ringa sjukvårdsrådgivningen eller sjukvårdsupplysningen och be om råd. Då gör de en allmän bedömning: Är barnet kontaktbart? Får det i sig vätska? Kissar barnet? Har det hög feber? Hur är andningsfrekvensen?

När är det dags att åka till akuten?

– Om sjukvårdsrådgivningen tycker att det krävs en läkar­bedömning lotsar de dig till ­antingen en vårdcentral, närakut eller sjukhusakut.

Vilka barn ska vaccineras?

–?Rekommendationen är allmän vaccinering till barn över tre år. De barn som är mellan sex månader och tre år ska vaccineras om de tillhör någon av riskgrupperna.

Vilka barn ska inte vaccineras?

–?De allra minsta, de som är under sex månader.

Löper barn större risk att bli allvarligt sjuka?

–?Små barn löper större risk att bli så sjuka att de måste ligga på sjukhus, men de behöver i regel inte ligga lika länge som andra grupper och behöver oftast inte intensivvård under lika lång tid. Enkelt uttryckt: små barn behöver oftare sjukhus, men klarar sig oftast bättre.

Vilka är symptomen på att mitt barn har svininfluensa?

–?Det liknar vilken luftvägsinfektion som helst, symptomen är framför allt feber, hosta och även snuva. Förkylningsastma kan också förekomma.

Finns det grupper av barn som löper större risk än andra att bli svårt sjuka i svininfluensa?

–?Ja, de som tillhör någon av riskgrupperna, som är i stort sett samma som för vuxna: kronisk lungsjukdom, extrem fetma eller nerv- och muskelsjukdomar som påverkar andningen, kronisk hjärtkärlsjukdom, personer med bristande immunförsvar inklusive hiv, kronisk lever eller njursvikt, svårinställd diabetes, personer med kontinuerligt behov av läkemedel mot astma under de senaste tre åren. Därutöver är det större risk för de barn som har någon form av flerfunktionshinder.