Hade tumör på sex kilo – blev tillsagd banta

Nu prickas läkare av HSAN

NYHETER

Kvinnan hade magproblem och gick snabbt upp i vikt på kort tid.

Men läkaren skrev ut bantningsmedel till henne.

När kvinnan efter flera liknande besök hos läkaren till slut akut besökte ett sjukhus så kontaterades en tumör i bukhålan – som vägde sex kilo.

I början av 2007 gick den 65-åriga kvinnan gick till läkarmottagningen i en stad i Halland eftersom hon hade ont i magen och hjärtklappning.

Läkaren gav henne magkatarrsmedicin och betablockerare mot hjärtklappningen.

Lite mer än ett år senare uppsökte kvinnan samma läkare. Hon hade fortfarande ont i magen, nu kände hon sig dessutom trött och hade gått upp i vikt.

Än en gång skickades hon hem med diverse mediciner.

Skrev ut bantningsmedel

Under sommaren gjorde kvinnan en gastroskopi utan anmärkning.

När kvinnan i augusti fortfarande hade stora magsmärtor och gått upp nästan 8 kilo– så skrev läkaren ut bantningsmedel.

Inte en enda gång kände läkaren på kvinnans mage.

En månad senare sökte kvinnan akut till länssjukhuset i Halmstad för sina magsmärtor. Hon nämnde då sin utspända buk och kraftiga viktuppgång. En akut röntgen visade att buken var utfylld av en stor tumör. Tumören var så stor så att den tryckte på kvinnans lungor och gjorde att hon hade svårt att andas.

Cysta på sex kilo

Någon vecka senare opererades kvinnan. Det visade sig att hon led av äggstockscancer.

"Denna cysta hade han kunnat upptäcka långt tidigare om han bara hade brytt sig om att känna på magen, den vägde nästan sex kilo", skriver kvinnan i sitt anförande i anmälan till Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd, HSAN.

"Jag anser att han ska fällas så detta hemska inte upprepas och att inte någon annan patient ska råka ut för det jag gjorde", skriver hon.

HSAN skriver i sitt beslut att läkaren borde ha förstått att viktökningen inte berodde på fetma och att han bär ett ansvar för att cancerdiagnosen fördröjdes.

"Felet är varken ringa eller ursäktligt och bör medföra disciplinpåföljd i form även varning."