”Götblad kan inte lagen”

Publicistklubben biter ifrån mot länspolismästaren Carin Götblad

NYHETER

Polisen står bakbunden inför medialäckor. Det säger Carin Götblad i dagens Korseld där hon efterlyser en diskussion med media om problemen med meddelarfriheten.

Men Publicistklubbens ordförande Ulrika Knutsson biter ifrån.

– Diskussionen måste börja hos polisen. Polismästaren har ett etiskt problem med läckande poliser som inte löser sig genom att passa på meddelarfriheten, säger Knutsson.

Diskussionen om meddelarfriheten blossade upp i samband med att polisen anklagades för att ha läckt information till media om det uppmärksammade helikopterrånet. Och enligt länspolismästaren ställer meddelarfriheten till det för polismyndigheten.

– Man utnyttjar meddelarfriheten ibland. Vi har flera tusen anställda, drygt 19.000 poliser, och det räcker med att det är någon som inte håller tyst så får det konsekvenser som kan göra en chef och arbetsgivare rasande, säger Carin Götblad.

Götblad menar däremot att hon inte hade anledning att bli arg i samband med de påstådda läckorna kring helikopterrånet.

– Nej, jag såg ju att det som kom ut inte stämde. De läckte fel, menar Götblad.

Men att det behövs en diskussion kring meddelarfriheten är Götblad bestämd med.

– Problemet finns och vi måste diskutera det här. Det finns också ett problem med journalister som utnyttjar den rättigheten, och vi vet att det finns journalister som erbjuder ersättning. Man är alltså bakbunden. Man får inte fråga om någon pratat med en journalist för då är man redan inne på ett straffbart område, säger Götblad.

Publicistklubbens ordförande Ulrika Knutsson, vars främsta uppgift är att slå vakt om tryckfriheten och yttrandefriheten, är kritisk till länspolismästarens uttalanden.

– Jag förstår verkligen att länspolismästare Götblad tycker att det är ett problem att hennes anställda läcker ur utredningar. Men för att för den sakens skull ropa på att inskränka meddelarfriheten tyder på bristande kunskap om lagen. Det är mer våld än vad nöden kräver, säger Ulrika Knutsson.

Hon menar också att diskussionen måste börja hos polismyndigheten.

– Jag, som ordförande i Publicistklubben, tycker såklart inte att det är snyggt att tidningar mutar sig till information. Det är inte den vägen man ska gå. Men om man är polis och tar betalt för information så är det ännu mindre snyggt. Den diskussionen måste börja hos polisen själva. Polismästaren har ett etiskt problem som inte löser sig genom att passa på meddelarfriheten, säger Ulrika Knutsson.