När kan du vaccinera dig?

NYHETER

Västra Götaland

Slut på vaccin på flera ställen.
88 000 doser väntas i morgon.

Denna vecka vaccineras barn via BVC och skolor, som beräknas ha gott om vaccin. Ett lägre antal doser går till vårdcentralerna.

I mitten av november kallas friska vuxna.

För uppdaterad info: vard.vgregion.se

Halland

10 000 doser kvar. 16 500 doser väntas i morgon.

Doserna är avsatta för barn under denna vecka. Barn mellan 3 och 9 år hos husläkare, övriga skolbarn via skolhälsovården.

Från vecka 48 beräknas friska vuxna kunna vaccineras.

www.lthalland.se

Skåne

55 000 doser kvar. 175 000 ytterligare i morgon.

De flesta ur riskgrupper och barn har vaccinerats. Doserna denna vecka är vikta för vuxna mellan 19 och 29 år. Alla har fått personliga kallelser till vårdcentralen där de är listade.

www.skane.se

Blekinge

Mellan 2 000 och 3 000 doser finns kvar. I morgon väntas ytterligare 8 500.

Denna vecka: skolor och BVC. Allmänheten vaccineras vecka 48. Information ges kontinuerligt via annonser.

www.ltblekinge.se

Kalmar

Vaccin finns. I morgon väntas ytterligare 13 000 doser.

Denna vecka: barn och gravida. Gravida vaccineras hos husläkare, förskolebarn hos BVC och skolbarn via skolhälsovården. Allmänheten vaccineras i mitten av december hos husläkare.

www.ltkalmar.se

Sörmland

Vaccin slut på flera ställen. 15 000 doser väntas i morgon.

Just nu: riskgrupper och sjukvårdspersonal. Nästa vecka: 3–6 åringar. Föräldrar får brev hem med tid och plats. Vaccinering av allmänheten startar vecka 48 med drop-in.

www.landstinget.sormland.se

Kronoberg

Under 1 000 doser kvar. I morgon väntas 11 000 nya doser.

De viks till barn som vaccineras på skolor och vårdcentraler. Vecka 48 vaccineras friska vuxna. Hela vaccinationen beräknas vara klar innan jul. Information ges via hushållsutskick. tidningar och tv-reklam.

www.ltkronoberg.se

Jönköping

Vaccin finns. 19 000 nya doser väntas i morgon.

Denna vecka har landstinget uppehåll i vaccinationen. Nästa vecka vaccineras allmänheten på mottagningar med drop-in.

www.lj.se

Östergötland

Vaccin slut på flera ställen. Denna vecka väntas 24 000 nya doser, vikta för riskgrupper och sjukvårdspersonal.

Nästa vecka: barn på BVC och skolbarn via skolhälsovården. Allmänheten börjar vaccineras vecka 48.

www.lio.se

Stockholm

Slut på många vårdcentraler. I morgon väntas omkring 110 000 nya doser.

De går till skolor och BVC men även vårdcentraler för riskgrupper. Vissa mottagningar har tidigare påbörjat allmän vaccination, men tvingats sluta på grund av vaccinbrist. Allmänheten beräknas nu få vaccin i början av december.

www.sll.se

http://smittskyddstockholm.se

Uppsala

Vaccinet i princip slut. 18 500 doser väntas i morgon.

Denna vecka vaccineras barnfamiljer. Landstinget har haft problem med köer och vädjar till alla som inte är barn eller tillhör prioriterade riskgrupper att ha tålamod.

www.lul.se

Värmland

Varierande vaccintillgång på vårdcentralerna. 15 500 doser väntas i morgon.

Denna och kommande veckor: barn och skolungdomar får vaccin via BVC och skolhälsovården.

www.liv.se

Örebro

Vaccinet i princip slut. 15 500 doser väntas i morgon.

Riskgrupperna är snart färdigvaccinerade. Allmän vaccinering nästa vecka.

www.orebroll.se

Västmanland

Vaccin finns på flera vårdcentraler. I morgon väntas ytterligare
12 500 doser.

Denna vecka: riskgrupper och vårdpersonal. Från mitten av veckan: barn. Vecka 48 får allmänheten, främst pensionärer, vaccin. Allmänheten vaccineras på sin vårdcentral, förutom i vissa kommuner där vaccinationen samlats på en enda plats.

www.ltvastmanland.se

Dalarna

Knappt 15 000 doser finns kvar. I morgon väntas ytterligare
15 500.

Just nu vaccineras riskgrupper. Därefter: barn och skolungdomar. Vecka 50 beräknas allmänheten få vaccin. Tider och platser för detta kommer att finnas på landstingets hemsida och i annonser i tidningar och annonsblad.

www.ltdalarna.se

Gävleborg

Vaccin finns. 15 500 nya doser väntas i morgon.

Denna vecka vaccineras skolbarn. En mindre andel går till landstings- och kommunanställda. Friska vuxna vaccineras vecka 48. Information ges via hushållsutskick, tidningsannonser och radio.

www.lg.se

Västernorrland

Allt slut förutom i Kramfors. 13?500 doser kommer i morgon.

Huvuddelen går till skolor och BVC. Resten tillförs glesbygdens vårdcentraler där riskpatienterna vaccineras samtidigt mot både svin- och säsongsinfluensan.

Friska vuxna får vaccin från 18 november. www.lvn.se

Jämtland

Vaccinet slut på många ställen. 7 500 doser väntas i morgon.

Denna vecka: barn och vårdnadshavare. Friska vuxna: garanterat i vecka 49, eventuellt tidigare. Kontinuerlig information fås via annonser och radio. Sjukvårdsrådgivningen har även öppnat en speciell vaccinationslinje.

www.jll.se

Västerbotten

14 500 doser väntas i morgon.

Just nu vaccineras riskgrupperna. Nästa vecka: Barn mellan 3 och 5 år samt medföljande föräldrar. Vecka 49: skolbarn, övrig allmänhet på hälsocentraler samt studenter vid Umeå universitet.

www.vll.se

Norrbotten

Ont om vaccin. 14 000 doser levereras i morgon.

Information om influensan ges i annonser och på hemsidan där det nu är möjligt att boka tid för vaccination. Riskgrupper vaccineras just nu. Från vecka 48 kan även andra boka vaccinationstid.

www.nll.se

Gotland

1 000 doser kvar och ytterligare 3 000 väntas i morgon.

Doserna fördelas till skolor och personal på äldreboenden. Vecka 48 vaccineras vuxna allmänheten på över 40 mottagningar.

www.gotland.se

FAKTA

Källor: Ann Söderström, smittskyddsläkare i Västra Götaland, Mats Erntell, smittskyddsläkare i Halland, Sven Blomqvist smittskyddsläkare, Gotland, Lennart Moberg, primärvårdsdirektör Västernorrland, Anna-Lena Högström, informationsstrateg, Jämtland, Rickard Eitrem, smittskyddsläkare, Blekinge, Jan Smedjegård, smittskyddsläkare, Västmanland, Sten Lundberg, influensainformatör, Örebro, Anders Björklind, chefläkare, Uppsala, Johan Adolfsson, kommunikationsstrateg, Gävleborg, Arne Runehagen, smittskyddsläkare, Kronoberg, Susanne Frideberg, informatör, Östergötland, Eva Ingesson, beredskapsplanerare, Kalmar, landstingens hemsidor, SCB:s befolkningsstatistik.

(Aftonbladet)